LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Būs siltāk un mājīgāk

 KPFI finansētā projekta Nr. KPFI-7/2 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās” ietvaros maija un jūnija mēnesī ir nosiltināti bēniņi, gandrīz pabeigti fasādes siltināšanas darbi, atlikuši tikai cokola siltināšanas darbi. Saskaņā ar līgumu, sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkā darbi vēl norisināsies līdz 30. jūnijam, taču visdrīzāk darbi nedaudz aizkavēsies, un līgumu būs nepieciešams pagarināt, jo pie ēkas atrodas elektrības pievads un, lai varētu nosiltināt ārsienu, nepieciešams nomainīt elektrības pievadu ēkai. Ludzas novada pašvaldība darbus saskaņoja ar „AS Sadales tīkls”, taču, lai risinātu šo jautājumu nepieciešama ēkas pievada maģistrālās 0.4kV gaisvadu līnijas L-3 no TP-8002 pārbūve. Pašlaik notiek projektēšanas darbu veikšana, tikai tad varēs veikt pārbūves darbus. Darbi tiks finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Savukārt Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā esošie koka logi tika nomainīti uz jauniem PVC logiem, tos iestiprinot ēkas siltinājuma zonā, nomainīti radiatori, gaismekļi, atlikušie darbi, kas vēl veicami ir saistīti ar ēkas fasādes siltināšanu – dekoratīvā apmetuma uzklāšanu, jumta un cokola siltināšanas darbi.

 Kā jau iepriekšējos rakstos tika minēts siltināšanas darbos uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzībai. Arī šo objektu būvuzņēmējs ir apliecinājis, ka tam ir ieviests ISO vides pārvaldes sistēma atbilstoši 14001:2004 standarta prasībām darbības sfērā „Vides pārvaldības sistēma” un ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

Noslēdzoties visiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās” būvdarbiem, divās nosiltinātajās ēkās – enerģijas patēriņš apkurei samazināsies par gandrīz 47 % kā tas bija pirms projekta īstenošanas. Tādējādi tiks samazinātas kopējās pašvaldības izmaksas par ēku apkuri un elektroenerģiju vienlaikus arī sniegts ieguldījums globālo klimata pārmaiņu novēršanā, samazinot apkurē radušo CO2 izmešu daudzumu.

Ilona Leščinska