LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Bīskaps iesvēta jauno draudzes māju Raipolē

Garīgajā dzīvē augusta mēnesis ir bijis notikumiem bagāts. Šī īpašā svētku noskaņa bijusi arī Nirzas pagasta Raipolē, kur 26. augustā vizitācijā ieradās Rēzeknes -Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Sabrauca arī tuvākie kaimiņi un tālāki ciemiņi no Ņukšiem, Pildas, Kārsavas, Ludzas, Rundēniem.
Bīskaps Jānis Bulis Raipoles baznīcā noturēja svēto misi un iesvētīja jauno Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja draudzes māju. Bīskaps izteica prieku un gandarījumu, par to, ka draudzei tagad ir jaunas telpas kopā būšanai.
Savā sprediķī bīskaps aicināja cilvēkus pievērst uzmanību domām, vārdiem un darbiem. Lai tas, ko mēs domājam, saskan ar vārdiem, un tas, ko mēs sakām, lai īstenojas darbos.
Kur ir draudzes māja, tur vienmēr būs arī mācītājs, – teica bīskaps. Raipolē tas ir Rinalds Broks – jauns, enerģisks, ideju bagāts. Kā atzīst draudze, jau ar pirmajām kalpošanas die¬nām R. Broks ikvienu ir neatlaidīgi aicinājis būt aktīvam, atsaucīgam un iesaistīties Baznīcas dzīvē. Viņš vienmēr mudina pamanīt un atgādina darīt. Prāvesta kalpošanas laikā jau ir notikušas daudzas pozitīvas pārmaiņas un ieviestas jaunas tradīcijas.
Draudzes mājas celtniecība tika iesākta pagājušā gada jūlijā, bet doma par būvniecību radās daudz agrāk. Četrus gadus atpakaļ bīskaps, kas nozīmēja Rinaldu Broku kalpot par priesteri, izteica vēlmi, ka Raipolē vajadzētu uzbūvēt jaunu draudzes māju. Tā bija paļāvība, ka priesteris Rinalds to varēs paveikt. Viņš savukārt to uztvēra kā savu uzdevumu.
Raipoles, Rundēnu un Istras draudžu prāvests Rinalds Broks stāsta:
Es paļāvos uz Dievu. Daudz laika pavadīju lūgšanās un kārtējo reizi pārliecinājos, ka Dievs nepieviļ.
Bija grūti brīži, kad nepietika līdzekļu, trūka laba padoma. Dievs palīdzēja. Man nozīmīgs bija arī draudzes garīgs atbalsts un ieteikumi.
Raipoles draudzē ir gandrīz 70 cilvēki un tai ir savas tradīcijas. Iepriekšējā draudzes mājā nebija telpas, kur varētu noritēt kopīgi pasākumi. Piemēram, katra mēneša pēdējā svētdienā ir dievkalpojums par mēneša jubilāriem. Tagad pēc svētās mises jaunajā draudzes mājā varēs ieturēt kopīgu svētku maltīti. Jaunajās telpās notiks arī Svētdienas skola pieaugušajiem (līdz šim nodarbības notika Nirzas Tautas namā), kopīgie kino vakari, Adventa laika pasākumi un daudzi citi.
Draudze pateicās bīskapam Jānim Bulim un prāvestam Rinaldam Brokam par prasmi atklāt Kristus Gaismu Raipoles draudzes ticīgo sirdīs, mudinot tos uz vienotību, sadraudzību, svēttapšanu, Dieva Vārda īstenošanu dzīvē.
Svetlana Rimša