LV RU EN

Svētdiena, 2022. gada 03. jūlijs
Verita, Everita, Benita, Sulamīte
Ludza
Mostly cloudy
24°C
 
A A A

BIEDRĪBAI “STEINBERG SPORTS” ATBALSTĪTS PROJEKTS

 

2020 .gada 29. maijā biedrības “STEINBERG SPORTS” saņēma lēmumu no lauku atbalsta dienesta par projekta “Brīvdabas sporta un rekreācijas centra – atklātas šautuves izveide Ludzas novada Pildas pagastā” apstiprināšanu (Projekta Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000010).

Projektu vispārējais mērķis – veicināt Ludzas novada Pildas pagasta un citu kaimiņu novadu iedzīvotājiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un Pildas pagasta potenciāla attīstības iniciatīvas, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, apgūstot, uzlabojot un pilnveidojot savas prasmes šaušanā.

Projekta tiešais mērķis – ierīkot šautuvi Ludzas novada Pildas pagastā.

Interese par šaušanas prasmju apgūšanu paliek aizvien lielāka, jo pieaug jauno mednieku skaits, sportistu rindas papildina aizvien jauni cilvēki, tāpēc problēma saasinājās un ir ļoti aktuāla, jo Ludzas novada un tuvāko kaimiņu novadu teritorijās nav vietas, kur mācīties un pilnveidot šaušanas iemaņas. Iemesls šautuves izveidei bija tas, ka tuvākā šautuve, kurā iespējams trenēties atrodas visai patālu – Madonas novadā. Rēzeknes novadā ir izveidota 100 m šautuve, Krāslavā un Daugavpilī – 50m. 200 m/300m šautuves Latvijā nav daudz, pārsvarā tās ir paredzētas Iekšlietu ministrijas darbiniekiem un medniekiem, citiem iedzīvotājiem tās nav pieejamas.

Tāpēc projekta ietvaros plānots izveidot atklāta tipa 200m šautuvi. Projektā ierīkotā šautuve būs paredzēta regulārai šaušanas prasmju pilnveidošanai, kā arī sacensību rīkošanai, tā būs publiski pieejama (ievērojot LR normatīvos aktus).

Projekta īstenošanu administrē: Lauku atbalsta dienesta Austumlatgales reģionālā pārvalde

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Darbi tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000010 “Brīvdabas sporta un rekreācijas centra – atklātas šautuves izveide Ludzas novada Pildas pagastā” ietvaros.

 

Biedrības “STEINBERG SPORTS”

vadītājs Pēteris Olksna

coloring.cool