LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 25. maijs
Junora, Anšlavs
Ludza
Sunny
11°C
 
A A A

Bibliotēku krājumi papildinās par projektu naudu

Šogad visām Latvijas publiskajām bibliotēkām bija iespēja piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā konkursā „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Šīs mērķprogrammas nolūks ir sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību, nodrošinot literāri augstvērtīgu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu un augstvērtīgas nozaru un uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām. Projekta īstenošanas termiņi ir no 2012. gada novembra līdz 2013. gada martam.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka izstrādāja projekta pieteikumu ar mērķi papildināt Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu publisko bibliotēku grāmatu krājumus. Tā ietvaros bibliotēkas saņems latviešu oriģinālliteratūru par 3990 latiem. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, bibliotēkas iesniedza vēlamās literatūras sarakstus Ludzas bibliotēkā, kuri tika apkopoti projekta pieteikumam. Iespieddarbus par piešķirtajiem līdzekļiem tiks iepirkti pakāpeniski līdz 2013. gada marta mēnesim.
Vienlaikus šī gada beigās Latvijas Nacionālā bibliotēka bija izsludinājusi konkursu izdevējiem “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”. Tā mērķis ir stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) un veicināt tās sabiedrības saliedētību. Konkursā piedalījās izdevniecības, grāmatu apgādi un individuālie izdevēji.
Šī projekta ietvaros Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadu bibliotēkās jau saņemti 476 grāmatu eksemplāri par 3 272 latiem.

Irēna Andžāne,
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
vecākā bibliotekāre

coloring.cool