LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 19. oktobris
Drosma, Drosmis, Elīna
Ludza
Mostly sunny
4°C
 
A A A

Bērniem un jauniešiem ir iespēja piedalīties Jaunsardzē

Bērni un jaunieši vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam var darboties brīvprātīgā kustībā “Jaunsardze”. Jaunsardzes darbu, kā arī izglītošanu valsts aizsardzības jomā, atbilstoši jaunsargu interešu izglītības programmai,  organizē un īsteno Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk – JIC) vai tā pilnvarotas personas.

Jaunsargi apgūst Jaunsargu mācību programmu vairākos līmeņos. Nodarbībās un praktiskajās mācībās tiek sniegtas zināšanas par valsts un armijas vēsturi, pilnveidota un nostiprināta pilsoniskā pašapziņa un dota iespēja apgūt dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas (tūrisms, topogrāfija, izdzīvošana, pirmā palīdzība, komunikācija u.c.). Jaunsargi aktīvi piedalās valsts svētku piemiņas un atceres pasākumos, vides sakopšanas talkās, izdzīvošanas nometnēs, izturības pārgājienos, sporta spēlēs un sacensībās.

Jaunsargu apmācība noslēdzas ar 4. līmeņa noslēguma testu nometni. Jaunieši kārto ieskaites testus tūrisma tehnikā, orientēšanās, pirmās palīdzības sniegšanā, šaušanā, ierindas mācībā un lauku kaujas iemaņās.

Jaunsargu mācību programma tiek īstenota sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un NBS.

“Augsim Latvijai!” – tāda ir Jaunsardzes kustības devīze.

Jaunsardzē bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja pēc stundām (1x nedēļā konkrētā laikā un vietā) apmeklēt nodarbības, kā arī  brīvdienās un skolas brīvlaikos piedalīties praktiskajās nodarbībās – nometnēs, pārgājienos, ekskursijās. 

Ar Jaunsargu mācību programmu var iepazīties:  http://www.jic.gov.lv/lv/Jaunsardze/JS_Macibu_prog.aspx

Jaunsardzes vienības darbojas gandrīz visās pašvaldībās Latvijā.  Mācību vietas un jaunsargu instruktoru kontaktinformācija atrodama JIC mājas lapā: http://www.jic.gov.lv/lv/Papildriki/Kontakti.aspx

Kā iestāties Jaunsardzē un kļūt par jaunsargu:

  1. JIC mājas lapā jāatrod dzīvesvietai tuvākā jaunsargu vienība http://www.jic.gov.lv/lv/Papildriki/Kontakti.aspx.
  2. Telefoniski jāsazinās ar izvēlētās vienības jaunsargu instruktoru un jāvienojas par tikšanās laiku.
  3. Instruktors informē vecākus un bērnus par iestāšanās noteikumiem.
  4. Pēc iesnieguma parakstīšanas bērnam regulāri jāapmeklē nodarbības.
  5. Jādod svinīgais solījums un jāsaņem jaunsarga apliecība.

Pēc solījuma došanas bērna likumiskais pārstāvis (par bērnu līdz 18 gadu vecumam) vai jaunietis (no 18 gadu vecuma) slēdz līgumu ar Centru par dalību Jaunsardzē.

Kad līgums ir noslēgts, tad jaunsargu instruktors ir tiesīgs izsniegt jaunsargam formu un citus materiāli tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami mācību procesā,  par ko parakstās un nes atbildību:

  1. līdz 18 gadiem – jaunsarga vecāki;
  2. no 18 gadiem – pats jaunsargs.  

Dalība Jaunsardzē ir bez maksas.

coloring.cool