LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Mostly cloudy
8°C
 
A A A

Atvieglos trūcīgas personas statusa saņemšanu

Lai atvieglotu trūcīgas personas statusa saņemšanu sociāli ekonomiskās krīzes un strauja bezdarba pieauguma situācijā, valdība 30. martā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) jaunā redakcijā izstrādātos Ministru kabineta Noteikumus par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Turpmāk, novērtējot cilvēka materiālo situāciju, neņems vērā cilvēka kredītsaistības. Tāpat ir paplašināts to kustamā un nekustamā īpašuma klāsts, kas netiek vērtēts, nosakot atbilstību trūcīgā statusam.

Tas nozīmē, ka, izvērtējot materiālo situāciju, pašvaldības neņems vērā dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus, bērna piederumus, kā arī lauksaimniecības inventāru – zemkopības rīkus, tehniku, lopus un citu kustamo mantu, uz kuru saskaņā ar tiesību aktiem nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem. Netiks vērtēts ģimenes (personas) mājoklis un kādam no ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā dzīvo kāds no ģimenes locekļu pirmās pakāpes radiniekiem. Tāpat neņems vērā arī vienu automobili, ja tas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes loceklim vai motociklu, motorolleru vai mopēdu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.

Vienlaikus netiek paredzēta nepieciešamība izvērtēt iespēju gūt ienākumus no pārējā īpašuma. Taču pašvaldībai jānosaka kritēriji attiecībā uz personas īpašumā esošu zemi, mežu, ēkām.

Noteikumos precizēti arī iztikas līdzekļu deklarācijā norādāmie ienākumu veidi un tie ienākumi, kuri par tādiem nav uzskatāmi, piemēram, pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti, sociālās garantijas bāreņiem, naudas līdzekļi, kas gūti no labdarības fondiem un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums u.c. Noteikts, ka atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka (piemēram, ārzemēs dzīvojoša) sniegtais materiālais atbalsts būs jāuzrāda par pēdējiem trim mēnešiem iepriekšējo 12 mēnešu vietā.

Vienlaikus, lai iegūtu trūcīgas personas statusu, noteikts pienākums nestrādājošam darbspējīgam cilvēkam reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Atvieglojot administratīvo procedūru ģimenes (personas) statusa noteikšanai, trūcīgā izziņu turpmāk izsniegs uz 6 un 12 mēnešiem iepriekšējo 3 un 6 mēnešu vietā. Ģimeni (personu) atzīs par trūcīgu no tā mēneša pirmā datuma, kurā pieņemts lēmums par minētā statusa piešķiršanu.

Noteikumi stāsies spēkā vai tiks piemēroti ar 2010.gada 1.aprīli. Tie darbosies līdz 2011.gada 31.decembrim, kad saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju paredzēti atbalsta pasākumi trūcīgām personām, kā arī valsts līdzfinansējums pašvaldībām GMI pabalsta izmaksām (50% apmērā) un dzīvokļa pabalsta izmaksām (20% apmērā).

Noteikumi izstrādāti sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un atsevišķu mazāko pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī vērā ņemti iedzīvotāju iesniegumos un sūdzībās izteiktie priekšlikumi un aprakstītās problēmas.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas laikā no 2009.gada jūlija līdz decembrim vidēji mēnesī trūcīgā statusu noteica 72 122 personām. 2010.gada februārī trūcīgo personu skaits bija 125 020 personas.

coloring.cool