LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Attīstība un izklaide – divi vienā

Saka, ka pirmo bērnu rotaļu laukumu uzbūvēja 1859. gadā Mančestrā, Anglijā. Kāds tas bija, vai tajā bija šūpoles, kalniņi – tagad var tikai minēt. Bet ir skaidrs, ka jau toreiz pieaugušie saprata, ka bērniem jādod iespēja fiziski attīstīties. Bērniem piemīt ziņkārība, vēlme visu laiku kustēties, augstu kāpt, lēkāt. Spēlējoties, viņi attīsta līdzsvara izjūtu, mācās uzņemties risku, ātri skriet un citas prasmes. Bērns nevar mierīgi sēdēt uz vietas – viņam jāskrien, jākāpj, jārāpo, un tam viņš izmanto „aprīkojumu”, kuru atrod savā pagalmā – tie var būt koki, žogi, vecas ēkas, peļķes. Ludzas novada daudzdzīvokļu namu pagalmos pakāpeniski parādās iekārtas, kas ir paredzētas tikai un vienīgi bērniem un viņu rotaļām. Šogad Ludzas pilsētā bērnu laukumi tapa ļoti lēni, un tika pabeigti vasaras beigās. Tagad ar jaunām krāsainām konstrukcijām var lepoties pagalmi Ludzas pilsētā Parku ielā 50 un Lauktehnikas rajonā.

Jūlija beigās tika apstiprināti vēl divi Ludzas novada pašvaldības izstrādāti un Eiropas Savienības finansēti bērnu rotaļu laukumu izveides projekti. Plānots, ka septembra beigās – oktobra sākumā jaunie laukumi priecēs bērnus Istalsnas ciemā un Ludzā Skolas ielā 13 un 15.

Ludzas novada pašvaldības plānos ietilpst novada daudzdzīvokļu māju pagalmu infrastruktūras sakārtošana, un tas tiks pakāpeniski darīts, izmantojot pašvaldības budžetu, kā arī valsts un ES finansējumu.

Bērnu rotaļu laukums, tā ir attīstība un izklaide vienlaicīgi. Bet, neskatoties uz to, ka pašreiz konstrukcijas tiek izgatavotas un uzstādītas atbilstoši ES drošības prasībām, cilvēkiem nedrīkst aizmirst par drošību. Vecākiem pašiem jāizvērtē, vai viņu bērns ir jau pietiekami liels, lai kāptu rotaļu kompleksā vai uz kādas citas iekārtas, un ja kāda no konstrukcijām ir salauzta, par to nekavējoties jāziņo Ludzas novada pašvaldībai.      

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Projekti: „Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas pilsētas Lauktehnikas rajonā” (Nr. 11-01-LL33-L413201-000009), „Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas piepilsētā” (Nr. 11-01-LL33-L413201-000008), „No jauniešu iniciatīvas līdz rotaļu laukuma izveidei” (Nr. 12-01-LL33-L413201-000003) un „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā” (Nr. 12-01-LL33-L413201-000007)