LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 07. oktobris
Daumants, Druvvaldis
Ludza
Mostly cloudy
10°C
 
A A A

Atkritumu apsaimniekošanas komersants – SIA “Ludzas apsaimniekotājs”

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1. punktu pašvaldība organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Ludzas novada pašvaldība 28.12.2010. ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs” par atkritumu apsaimniekošanu Ludzas novada teritorijā, kas stājas spēkā ar 01.01.2011. SIA “Marss” noslēgtie līgumi IR ZAUDĒJUŠI SPĒKU 2011. GADA 31.MARTĀ.
Saskaņā ar Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes informāciju tika noskaidrots, ka SIA “Marss” atļauja savākt sadzīves atkritumus ir beigusies šī gada aprīlī.
Pašvaldība norāda, ka SIA “Marss” nav tiesiska pamata veikt atkritumu apsaimniekošanu Ludzas novada teritorijā, tādēļ visi, kas nav noslēguši līgumu ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs” un turpina nodot atkritumus SIA “Marss” rīkojas prettiesiski, pārkāpjot saistošo noteikumu prasības.
Atgādinām, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir noslēgt līgumu ar to atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Par izvairīšanos noslēgt līgumu fiziskām personām var uzlikt naudas sodu – Ls 10,00 apmērā, juridiskām personām – Ls 20,00 apmērā. Soda piemērošana neatbrīvo no saistību izpildes (līgums būs jāslēdz jebkurā gadījumā).
Šobrīd Ludzas pilsētā 10 fiziskas personas un vairākas juridiskas personas nav noslēgušas līgumu ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, tiek apzināta situācija lauku teritorijā.
Jautājumu gadījumā par līgumu slēgšanu, atkritumu izvešanas biežumu sazināties ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs”; jautājumos par atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu, saistošo noteikumu prasībām un atļaujām – ar pašvaldības vides inženieri.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot likumdošanas prasības!

Mārīte Romanovska
Ludzas novada pašvaldības vides inženiere
Tel.: 65707130