LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Atbalsts, kādu pensijas vecuma iedzīvotājiem sniedz Ludzas novada pašvaldība

Pakalpojums “Aprūpe mājās”

Ludzas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi. Par šo Sociālā dienesta funkciju stāsta Ilona Bondarenko, sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem.

Pašvaldības Sociālais dienests organizē aprūpi mājās. Ludzas novada pašvaldība 107 iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, sniedz sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”. To ir tiesīgas saņemt:

* personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību (ir aizņemti darbā vai citu iemeslu dēļ);

* bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Visā Ludzas novadā tiek nodarbināti 52 aprūpētāji, kas ir īpaši apmācīti un saņēmuši attiecīgus sertifikātus. Šie cilvēki ik gadu iziet apmācību, lai paaugstinātu kvalifikāciju. Tātad vidēji vienam aprūpētājam ir divi klienti.

Gadījumos, kad cilvēks pats vairs nespēj par savi parūpēties, Sociālajā dienestā (laukos – arī pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka) var griezties vai nu viņš pats vai arī viņa draugi, kaimiņi. Pēc I. Bondarenko vārdiem, Sociālā dienesta speciālisti īsā laikā izvērtē situāciju, apkopo dokumentus un nepieciešamības gadījumā nozīmē aprūpētāju.

Izvērtējot situāciju, Sociālais dienests nosaka 3 aprūpes līmeņus, katrā no tiem paredzēts dažāds pakalpojumu apjoms un stundu skaits, ko aprūpētājs nodrošina.

1. aprūpes līmenī (līdz 20 stundām mēnesī) paredzēti 10 pakalpojumi, tajā skaitā – pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās, dzīvojamo telpu uzkopšana, palīdzība trauku mazgāšanā, malkas un ūdens ienešana, atkritumu un izlietotā ūdens iznešana, komunālo maksājumu veikšana, medicīniskā darbinieka izsaukšana.

2. aprūpes līmenī (līdz 25 stundām mēnesī) papildus šiem pakalpojumiem jāsniedz palīdzība ēdiena gatavošanā (vai piegādē), sīkas veļas mazgāšanā ar veļas mašīnu vai veļa nodošanā/saņemšanā veļas mazgātavā, sniega tīrīšanā, logu mazgāšanā, krāsns kurināšanā u.c. nelieli pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.

3. aprūpes līmenī (līdz 40 stundām mēnesī) papildus 1. un 2. aprūpes līmenī pieejamajiem pakalpojumiem klientam tiek nodrošināta vannošana, fizisko aktivitāšu veicināšana (piemēram, pastaigas), pagalma uzkopšana, kā arī medicīniskā palīdzība (ja aprūpētājam ir medicīniskā izglītība).

Pašvaldības pabalsti

Vientuļie pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz 260 eiro mēnesī, var pretendēt uz 3 pašvaldības pabalstiem: 100 eiro gadā – apkurei; 100 eiro gadā (ja dzīvo mājā) vai 75 eiro gadā (ja dzīvo dzīvoklī) – malkas iegādei. Ja vientuļais pensionārs saņem līdz 215 eiro lielu pensiju, viņam ir tiesības arī uz 10 eiro lielu pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai gadā.

Starp pensijas vecuma cilvēkiem ir trūcīgas personas, kuru ienākumi mēnesī ir 128,06 eiro. Šiem cilvēkiem ir pieejami vairāki pašvaldības pabalsti: 175 eiro gadā – apkurei, 130 eiro gadā – malkas iegādei, 15 eiro gadā (personai) – komunālajiem pakalpojumiem, 30 eiro – neparedzētos gadījumos un pabalsts ārkārtas situācijā.

Maznodrošināta ģimene (persona) iegūst šo statusu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro. Pieejamie pašvaldības pabalsti: 40 eiro gadā – veselības aprūpei (personai), 90 eiro gadā – malkas iegādei, 115 eiro gadā – apkurei.

Te šoreiz nepieminam pabalstus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.

Nestrādājoši pensionāri un personas, kurām noteikta invaliditāte, ja to ienākumi nepārsniedz 250 eiro mēnesī, no šī gada 1. janvāra ir tiesīgi saņemt divus pašvaldības pabalstus: 50 eiro gadā – veselības uzlabošanas pabalstu, 20 eiro gadā – dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai.

Lai saņemtu šos pabalstus, ir personīgi jāgriežas Ludzas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka) un jāuzraksta iesniegums.

Vienreizējie pabalsti

Ludzas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir tiesības uz vienreizējiem pabalstiem, ko pašvaldība piešķir, neizvērtējot ienākumus. 40 eiro liels pabalsts 18. novembra svētkos tiek izmaksāts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

40 eiro liels pabalsts aprīlī tiek izmaksāts Otrā pasaules kara veterāniem.

15 eiro liels pabalsts tiek izmaksāts novada iedzīvotājiem, kas svin 80 un 85 gadu jubilejas.

30 eiro – novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās, sākot no 90 gadu vecuma ik gadu.

150 eiro – 100 gadu jubilejā.

Šogad ar īpašiem pabalstiem tiek sveikti kāzu jubilāri. Svinot Zelta kāzas (50 gadi), pienākas 200 eiro liels pabalsts, svinot Dimanta kāzas (60 gadi) – 250 eiro liels pabalsts. Bet šajos gadījumos personai ir jāgriežas ar iesniegumu Ludzas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Statistikas dati liecina, ka Ludzas novadā (tāpat pārsvarā visos novados Latgalē) vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā ir augstāks nekā vidēji Latvijā.

Informāciju apkopoja

Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool