LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-19°C
 
A A A

Atbalstīti trīs pašvaldības projekti LEADER programmā

napleaderŠopavasar biedrība „Ludzas rajona partnerība” izsludināja LEADER projektu iesniegumu konkursu pēc Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam noteikumiem. Ludzas novada pašvaldība izstrādāja vairākus projektus, ko atbalstīja arī dome. Tie tika iesniegti konkursam.

Projektus vērtēja Ludzas rajona partnerība un Lauku atbalsta dienests (LAD). Šomēnes Ludzas novada pašvaldība saņēma vēstuli no LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, kurā pašvaldība tiek informēta, ka tās izstrādātais projekts „Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai” ir atbalstīts.

Projekts jāīsteno līdz 2017. gada 14. augustam.

Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 13 502,50 eiro. Projekta īstenošanas gadījumā Ludzas novada pašvaldība varēs saņemt publisko finansējumu 12 152,25 eiro apmērā. Pašvaldība ar š.g. 21. jūnija domes sēdes lēmumu jau 2016. gada budžetā ir paredzējusi līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 1 350.25.

Ludzas novada pašvaldība minētajam LEADER projektu konkursam ir izstrādājusi un iesniegusi LAD vēl šādus projektus, kam no pašvaldības budžeta ir paredzēts 10% liels līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām:

* „Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā” (projekta attiecināmās izmaksas EUR 8 444.59);

* „Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” (projekta attiecināmās izmaksas EUR 14 980.72).

Attiecībā uz šiem diviem projektiem LAD pieņēmis pozitīvu lēmumu, jo LAD e-sistēmā jau ir publiskots apstiprinājums, ka abi minētie Ludzas novada pašvaldības projekti ir atbalstīti.

Kā skaidro Viola Andruščenko, projektu vadītāja, arī Rundēnos nākamgad tiks uzstādītas bērnu rotaļu konstrukcijas un būs iespēja arī iegādāties sporta trenažierus, t.i. atvērt nelielu trenažieru zāli.

Savukārt mobilā skatuve tiks iegādāta, lai nodrošinātu tehniski labā kvalitātē dažādu pašvaldības sarīkojumu organizēšanu ārpus telpām.

Par to, kāda būs minēto Ludzas novada pašvaldības LEADER projektu virzība, informēsim arī turpmāk.

 

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool