LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

AS „Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes kvalitāti un drošumu Ludzas, Zilupes un Kārsavas novadā

a73f12fc4b4f38b71c5c23a81f37029c0ecd46b9Lai nodrošinātu nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” 2015. gadā Ludzas, Zilupes un Kārsavas novadā plāno realizēt 10 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 1,3 milj. eiro.

Šogad Ludzas novadā AS „Sadales tīkls” realizēs 3 investīciju projektus, darbos ieguldot 200 tūkst eiro. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Ludzas iedzīvotājiem, šogad pilsētā turpinās vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija J. Soikāna, Liepājas un Rūpniecības ielā, kur tiek demontēta savu laiku nokalpojusī gaisvadu elektrolīnija 2,2 km garumā un izbūvēta jauna kabeļu līnija, paaugstinot elektroapgādes drošumu vairāk kā 2 700 Ludzas iedzīvotājiem. Vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas darbi tiek veikti arī Rundēnu pagastā, kur AS „Sadales tīkls” veic vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 192 pagasta iedzīvotājiem.

Zilupes novadā AS „Sadales tīkls” šogad plāno realizēt 3 investīciju projektus, elektrotīkla attīstības darbos ieguldot 170 tūkst. eiro. Nozīmīgi elektroapgādes uzlabošanas darbi tiek veikti Zilupē, kur šogad turpinās pērn uzsāktā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju. Šogad projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju un vidējā sprieguma kabeļu līniju 1,1 km garumā, ievērojami uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti 447 Zilupes iedzīvotājiem. Elektroapgādes uzlabošanas darbi tiek veikti arī Zilupes novada Zaļesjes pagastā, kur apdzīvotā vietā „Surbeļi” tiek veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 3,3 km garumā un 2 transformatoru apakšstaciju izbūve, būtiski paaugstinot elektroapgādes kvalitāti 8 AS „Sadales tīkls” klientiem.

Viens no nozīmīgākajiem investīciju projektiem šogad tiks realizēts Kārsavas novadā. Lai paaugstinātu elektroapgādes kvalitāti un drošumu,  AS „Sadales tīkls” šogad veiks 110/20kV apakšstacijas „Kārsava” 20kV sadales ietaises rekonstrukciju, darbos ieguldot vairāk nekā 1 milj. eiro. Sadales ietaises rekonstrukcija Kārsavā ir nozīmīgs projekts elektroapgādes kvalitātes paaugstināšanai, jo esošās elektroietaises ir gan fiziski, gan morāli novecojošas, tām nav rezerves daļu, lai nepieciešamības gadījumā uzņēmums spētu veikt kvalitatīvus remonta un elektroapgādes tīkla attīstības darbus. Sadales ietaises rekonstrukcija nodrošinās ātrāku bojājuma vietas lokalizāciju un būtiski samazinās elektroenerģijas piegādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Papildus apakšstacijas „Kārsava” 20kV sadales ietaises rekonstrukcijas darbiem, šogad Kārsavas novadā AS „Sadales tīkls” realizēs vēl 3 investīciju projektus. Apjomīgi vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla rekonstrukcijas darbi tiek veikti Salnavas pagastā, kur AS „Sadales tīkls” veic vidējā sprieguma 20kV maģistrālās gaisvadu elektrolīnijas posma pārbūvi par kabeļu līniju 3,1 km garumā. Elektrotīkls šķērso mežainu teritoriju un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai līnijā ieķēries zars. Pēc pārbūves elektroapgādes drošums ievērojami uzlabosies 672 lietotājiem, tajā skaitā Salnavas pamatskolai un internātam, Salnavas tautas namam, ūdenstornim, attīrīšanas iekārtām, pasta nodaļai, ciemata medpunktam un bibliotēkai, uzņēmumiem ZS „Kalvine”, SIA „Salnava”, SIA „Mežs Auto VV” kokapstrādes ceham, SIA „Salna R” kokapstrādes ceham, veikaliem, kaltei u.c. lietotājiem. Zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcijas šogad plānoti arī Mežvidu pagastā, kur tiks veikta transformatora apakšstacijas izbūve un gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,7 km garumā, būtiski uzlabojot elektroapgādes drošumu 3 apdzīvotas vietas „Mežainčuki” iedzīvotājiem.

Briģu, Malnavas, Pasienes, Līdumnieku un Pušmucovas pagastā šogad tiks realizēti vidējā sprieguma elektrotīkla automatizācijas projekti, kas uzlabos elektroapgādes drošumu vairāk nekā 2 200 iedzīvotajiem apdzīvotās vietās „Briģi”, „Jučova”, „Malnava”, „Pasiene”, „Zaļesje”, „Bondari”, „Mērdzene”, „Blonti”, „Līdumnieki”, robežkontroles punktam „Terehova” un Krivandas robežsardzes nodaļai. Projektu ietvaros elektrotīklā tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kas ļaus AS „Sadales tīkls” ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, īpaši bojājumu gadījumos – ievērojami samazinot to novēršanas laiku. Jaudas slēdži nodrošina iespēju attālināti veikt pārslēgumus un būtiski palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā.

Šogad AS „Sadales tīkls” kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.

Lai sniegtu informāciju par šā gada lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attēlo informāciju par lielākajiem elektrotīkla attīstības projektiem 2015.gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā. 

Saite uz AS „Sadales tīkls” investīciju karti:

http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/investicijas/investiciju_karte_presei/

 

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Komunikācijas speciāliste

Tālr. 67728823

[email protected]

coloring.cool