LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Arī ārpus reģionālās nozīmes attīstības centriem esošās pašvaldības varēs saņemt valsts atbalstu infrastruktūras attīstībai

VARAMLai veicinātu Latvijas pašvaldību līdzsvarotu attīstību un nodrošinātu, ka finanšu atbalsts ir pieejams ne tikai pašvaldībām, kas ir nacionālas vai reģionālās nozīmes attīstības centri, otrdien, 16. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja kārtību, kādā šīs pašvaldības varēs saņemt līdzekļus investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai.

Mērķdotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt ekonomiskās aktivitātes vietējā līmenī un nodrošināt pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, sakārtojot un attīstot pašvaldību infrastruktūru un tādējādi sekmējot teritorijas izaugsmi.

Projektu pieteikumu atlasi plānots organizēt atklātā konkursa veidā un uz mērķdotāciju varēs pretendēt tās novadu pašvaldības, kuru sastāvā nav nacionālas vai reģionālās nozīmes attīstības centri. Kopumā tās ir 89 pašvaldības

Finansējums plānots piešķirt projektiem, kas paredzēs ieguldījumus pašvaldību infrastruktūras attīstībai ekonomisko aktivitāšu veicināšanai . Piemēram – pašvaldības īpašumā esošas teritorijas sakārtošanai, pievedceļiem, ūdensapgādei, siltumapgādei un citām komunikācijām, kas ved uz esošajām ražošanas teritorijām, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.

Tāpat atbalsts plānots ieguldījumiem pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, sniegto pakalpojumu uzlabošanai, pie nosacījuma, ka pēc projekta īstenošanas tiek samazinātas infrastruktūras uzturēšanas un/vai pašvaldību sniedzamā pakalpojuma izmaksas.

Valsts budžeta mērķdotācijas noteiktais maksimālais līdzfinansējums būs 70 % no projekta kopējām izmaksām, bet projekta iesniedzēja līdzfinansējums ne mazāks par 30 procentiem.

Finansējums mērķdotācijām 2013.gada budžetā gan vēl nav pieejams, taču jautājums par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem tiks skatīts vidēja termiņa budžeta sagatavošanā. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aprēķiniem, nepieciešamais finansējums investīciju projektiem ir 60 miljoni latu.

 

Kristīne Barševska

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

coloring.cool