LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ar tikšanos Ungārijā noslēdzies Comenius projekts “Mini Magic Steps”

Tikšanās notika nelielā Ungārijas pilsētiņā Jankmajtis. Ungāri ir ļoti sirsnīgi, strādīgi cilvēki. Viena no viņu galvenajām nodarbēm ir lauksaimniecība. Visapkārt plešas lieli līdzenumi. Ungāri lielās platībās audzē kukurūzu, saulespuķes, labību, augļu dārzus. Pie mājām aug daudz rožu un ķiršu. Ungāri nodarbojas arī ar lopkopību, audzē govis, aitas, zirgus. Dzīves līmenis Ungārijā ir līdzīgs kā Latvijā – liels bezdarbs, mazas algas, bet neskatoties uz to, viņi ļoti mīl savu zemi. Katrs stūrītis ir sakopts. Labā kārtībā ir ceļi. Viesojāmies pilsētas Jankmajtis bērnudārzā. Tajā ir 3 grupas. Pavisam bērnudārzu apmeklē 75 bērni – vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Katrā grupiņā ir 2 audzinātājas un viena auklīte. Ungāru bērni tāpat kā Latvijā guļ dienas miegu. Viņiem ir arī nodarbības. Uzzinājām, ka Ungārijā līdz skolai bērniem nemāca lasīt. Tiek attīstīta valoda, sīkā roku muskulatūra. Nodarbībās daudz izmanto folkloru, tautiskās dejas un rotaļas. Grupās ir paštaisītas didaktiskās rotaļas. Vizītes laikā apmeklējām slavenu svētnīcu Mariapocas pilsētā. Tur atrodas Marijas raudošā svētbilde. Apskatījām Debrecenu – otru lielāko Ungārijas pilsētu, bijām pie Ungārijas un Ukrainas robežas, kurai garām tek Tisas upe, apmeklējām etnogrāfisko muzeju, dzīvnieku fermu ar nosaukumu Tuba Tanya, džema muzeju.
Projekta noslēguma sanāksmē visas dalībvalstis analizēja padarīto un izteica projekta kopvērtējumu. Visi nonāca pie secinājuma, ka, piedaloties šādos projektos, var ne tikai labāk iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas, bet arī gūt idejas darbam. Bija patīkami dzirdēt, ka, viesojoties Latvijā, turku pedagogi bija nofilmējuši atklāto nodarbību sešgadīgo bērnu grupā. Materiāls par redzētajām metodēm lasītmācīšanā un matemātisko priekšstatu veidošanā tika izplatīts pa visām Turcijas pirmsskolas izglītības iestādēm. Savukārt angļiem ļoti patika tīrība un kārtība, kāda valda Latvijas bērnudārzos, kā arī tas, ka mūsu bērni guļ dienas miegu. Arī mūsu iestāde no katras valsts ir smēlusies idejas savam darbam. Piedaloties šādos projektos ieguvēji ir gan pedagogi, gan arī bērni, jo viņi iepazīstas ar jauniem draugiem, rodas vēlme uzzināt vairāk par citām valstīm, uzkrājas informācijas bagāža. Ceram arī turpmāk piedalīties līdzīgos projektos.

Ludzas pilsētas 3.PII „Namiņš”
vadītājas vietniece izglītības jomā
Olita Spole