LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ar LDDK un ESF atbalstu izvērtēti riski gandrīz 100 000 darba vietās pusotrā tūkstotī uzņēmumu

Nepilnu divu gadu laikā, kopš Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Latvijas uzņēmumiem piedāvāja bez maksas izvērtēt darba vides riskus un nepieciešamos uzlabojumus, lai darba vide būtu iespējami drošāka, šādu iespēju izmantojuši vairāk nekā 1450 uzņēmumu visā Latvijā, izvērtējot riskus gandrīz 100 000 darba vietās. Visaktīvākie bijuši Rīgas reģiona darba devēji. Šāda iespēja Latvijas uzņēmumiem tika piedāvāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Projekta vadītāja Marija Simonova informē, ka Rīgā riski novērtēti 49 046 darba vietās, Kurzemē – 15 337, Zemgalē – 11 199, savukārt Latgalē – 14 210 un Vidzemē – 9444 darba vietās.

Risku novērtēšanas gaitā ikvienā no uzņēmumiem tika apsekotas darba vietas, nosakot kaitīgos faktorus, kas var ietekmēt nodarbināto drošību vai veselību. Projekta ietvaros veikti trokšņa, vibrācijas, apgaismojuma un mikroklimata mērījumi, bet eksperti sagatavojuši veicamo pasākumu plānu iespējami drošas un veselīgas darba vides organizēšanai, kas atbilstu visām normatīvo aktu prasībām.

SIA “Līvānu kūdras fabrika” darba aizsardzības speciāliste Veronika Dombrovska stāsta, ka iespēja bez maksas veikt darba vides risku novērtēšanu bijusi ļoti noderīga: “Bieži vien risku novērtēšana notiek pavirši, pārbaudot vien, piemēram, ugunsdzēšamā aparāta derīguma termiņu vai citas elementāras lietas, savukārt šī projekta ietvaros speciālists palīdzēja pārbaudīt un sakārtot dokumentāciju, veica pilnīgu iekārtu un telpu pārbaudi, organizēto apmācību laikā sniedza padomus, kādas prasības turpmāk būtu jāievēro. Ja tas viss uzņēmumam pašam būtu jāapmaksā, risku novērtēšana mums izmaksātu aptuveni 1000 latu.”

Savukārt SIA “Rimi Latvia” darba aizsardzības speciālists Andis Jukams norāda, ka, lai arī speciālisti veikuši pārbaudes tikai vienā uzņēmuma nodaļā, tomēr kopumā tās ir aptuveni 370 darba vietas, un šāda iespēja nenoliedzami bijusi liels atbalsts.

Projekta vadītāja Marija Simonova norāda – lai arī bezmaksas risku novērtēšanas programma de minimis ir noslēgusies, LDDK gatavojas piedāvāt jebkuram uzņēmumam jaunu – šoreiz elektronisku risku pašnovērtēšanas sistēmu, kas ļaus uzņēmuma vadībai un darba aizsardzības speciālistiem diezgan vienkāršā veidā konstatēt, vai uzņēmumā ir pietiekami droša darba vide vai arī nepieciešami uzlabojumi. “Tādējādi uzņēmuma vadībai nebūs jātērē lieki līdzekļi, lai ar speciālistu palīdzību, piemēram, konstatētu, vai darba vide atbilst normatīvo aktu prasībām. Elektroniskā risku vērtēšanas sistēma sniegs rekomendācijas atbilstoši uzņēmuma novērtētajiem riskiem, kas palīdzēs izstrādāt vienkāršu darba aizsardzības pasākumu plānu. Turklāt, ja sistēma noteiks, ka nepieciešami nopietnāki uzlabojumi, uzņēmuma vai arī piesaistītajiem darba aizsardzības speciālistiem būs vieglāk strādāt un palīdzēt uzņēmumam novērst nepilnības. Sistēma ļaus ietaupīt līdzekļus, laika resursus un cels kvalitāti darba risku novēršanas pasākumu plānu izstrādē un ieviešanā,” informē projekta vadītāja.

Jāpiebilst, ka LDDK jau kopš 2008. gada īsteno dažādas aktivitātes, lai paaugstinātu darba devēju izpratnes līmeni par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, tostarp piedāvājot pastāvīgu bezmaksas konsultāciju iespējas darba devējiem visā Latvijā par darba aizsardzības un darba tiesības jautājumiem uzņēmumos, seminārus un apmācības, datorspēli jauniešiem, rokasgrāmatu par darba aizsardzības un darba tiesību prasību piemērošanu jaunajiem komersantiem, pētījumu “Darba apstākļi un riski Latvijā 2009-2010”. Visi minētie pasākumi un materiāli darba devējiem pieejami bez maksas līdz pat 2013. gadam.

Uzziņai:

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.