LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Aptuveni 5 miljoni latu nonāks Latvijas pierobežā, pateicoties pārrobežu sadarbības iniciatīvām

128 dažādas organizācijas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas kā partneri ir iesaistītas divdesmit piecu pirmā projektu konkursā apstiprināto pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā EKPI Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Tūrisma attīstība un cilvēku savstarpējā sadarbība ir sfēras, kurās kopumā atbalstīts visvairāk projektu – 7 projekti tiks īstenoti tūrisma jomā un 8 projektos sadarbosies kultūras, sporta, sociālā un veselības jomās. Projektu ilgums ir no 12 līdz 36 mēnešiem, un tie jāievieš vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim.

Vairāk kā puse no 25 apstiprinātajiem projektiem ir trīspusēji un projektos sadarbojas partneri no visām programmas valstīm – Igaunijas, Latvijas un Krievijas. 13 projektos atbalsta saņēmēji ir organizācijas no Latvijas. Atbalsta saņēmējs (projekta pieteicējs) uzņemas pilnu atbildību par projekta ieviešanu un piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši labai vadības praksei.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs uzsver: “Šīs programmas finansējums ir būtisks atbalsta instruments pārrobežu projektu īstenošanā Latgalē un Vidzemē un sniedz nozīmīgu ieguldījumu reģionu ekonomikas attīstībā un pierobežas novadu un pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā”.

41 organizācija kā partneri projektos pārstāv Latviju, un kopējais programmas līdzfinansējums partneriem no Latvijas sasniedz 5 miljonus latu. Papildus programmas līdzfinansējumam, visi partneri no Latvijas saņem 5% finansējumu no Latvijas valsts budžeta – jau aptuveni 117 tūkstoši latu ir piešķirti 18 partneriem. Tuvākajā laikā tiek sagaidīti pārējie pieteikumi valsts atbalsta saņemšanai.

Programmas teritorijā Latvijā projektus ieviesīs – 10 Latgales pašvaldības, 4 Vidzemes pašvaldības un 3 pašvaldības no Rīgas un Pierīgas, valsts un izglītības iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas. Latgales un Vidzemes plānošanas reģioni ir atbalsta saņēmēji (projektu pieteicēji) projektos “Latgales un Pleskavas tūre” un “Via Hanseatica”. Šie projekti attīstīs tūrismu pierobežā.

Latvijas organizāciju, kuras saņem programmas finansējumu 1.projektu konkursa ietvaros, saraksts ir pieejams šeit.

Papildus informācija pieejama programmas mājas lapā http://www.estlatrus.eu » Projects.

Sīkāka informācija:
Vineta Šnore
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 6750 9520
E-pasts: info@estlatrus.eu