LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Aptauja par stāvvietas pakalpojumiem

Lai izpildītu Ministru kabineta un likuma normu prasības, ievērojot atklātības principu un lai izskatītu iespēju transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā uzdevumus deleģēt privātpersonai Ludzas novada pašvaldība veic

APTAUJU

par stāvvietu pakalpojumiem

Ludzas novada pašvaldība aicina privātpersonas, kurām ir tiesības un pietiekoša kvalifikācija veikt attiecīgos pārvaldes uzdevumus un kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir stāvvieta, kas atbilst sekojošām prasībām:

1. Stāvvieta atrodas Ludzas pilsētas teritorijā vai 5 km attālumā no Ludzas pilsētas robežas;

2. Spēja nodrošināt auto evakuatora pakalpojumus 24 stundas diennaktī (ierašanās notikuma vietā 1 stundas laikā);

3. Stāvvietas laukums ne mazāks kā 200 kv m.;

4. Tiek nodrošināta stāvvietas apsargāšana 24 stundas diennaktī;

5. Īpašuma apdrošināšana;

iesniegt piedāvājumu ar sekojošu informāciju:

1. Stāvvietu (adrese, raksturojums),

2. privātpersonu (firmu), tās pieredzi, reputāciju, resursiem, personāla kvalifikāciju,

3. transportlīdzekļa pārvietošanas uz stāvvietu maksu (par 1 km) un maksu par transportlīdzekļa glabāšanu stāvvietā (par 1 diennakti).

  • Pakalpojumu izcenojumos nav iekļauts PVN

______________________________ ____________________

(amats) (paraksts)

____________________

Datums

Piedāvājumus iesniegt līdz 2010.gada 25.augustam plkst. 12.00, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāvā 312. kabinetā.

Kontaktpersona

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Fridijs Bokišs, tel.657070140 vai 29489010.

***

Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka ceļu satiksmes vispārīgo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldība atbilstoši savai kompetencei, savukārt 2004.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” 4..punkts nosaka, ka ka transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālu stāvvietu (autostāvvietu, kuras īpašnieks var nodrošināt šo noteikumu izpildi un ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par pārvietoto transportlīdzekļu glabāšanu) vai uz citu – stāvēšanai atļautu vietu – nodrošina pašvaldība.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) tādu pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.