LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

APTAUJA par Ludzas novada teritorijas plānošanu

2011.gada 27.janvārī Ludzas novada domē tika pieņemts lēmums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu. Teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi.
Ludzas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033/033 “Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām Ludzas novada administratīvajās robežās un ir saistoši zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, izstrādājot detālplānojumus, uzsākot zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, uzsākot būvprojektēšanu un būvniecību, veicot teritorijas labiekārtošanu, rekultivāciju un zemes transformāciju, uzsākot zemes dzīļu izmantošanu vai veicot citu saimniecisko darbību Ludzas novadā.
Aicinām Ludzas novada iedzīvotājus piedalīties Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! ŠEIT
Mums ir būtiski zināt Jūsu – Ludzas novada iedzīvotāju domas par to, kas būtu jāsaglabā, jāgroza vai jāpilnveido noteiktās novada teritorijās, kas Jums ir svarīgs un kādu Jūs redzat novada nākotni.
Atcerieties, ka Jūsu priekšlikumi būs pamats Jūsu interešu iekļaušanai topošajā Ludzas novada teritorijas plānojumā.
Aivars Meikšāns,
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs