LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Apsverot iespēju strādāt ārvalstīs, uzklausi ekspertu padomus!

Cilvēki, kuri pēc pašu iniciatīvas vai draugu ieteikumiem dodas darba meklējumos uz ārzemēm, nepārliecinoties par reālām legāla darba iespējām konkrētajā valstī, nereti nokļūst neapskaužamā situācijā – paliek gan bez darba, gan bez naudas mājupceļam. Tāpat tiek saņemtas sūdzības par nelegālām firmām, kas, solot iekārtot darbā ārzemēs, no cilvēkiem izvilina naudu, bet solīto darbu nenodrošina.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina, ka pirms lēmuma pieņemšanas doties strādāt uz ārvalstīm, darba meklētājam jābūt labi informētam par situāciju darba tirgū, dzīves un darba apstākļiem konkrētajā valstī. Šādu informāciju var saņemt pie Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantiem NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Cēsīs.

Pirms meklē darbu ārvalstīs, noskaidro:
• Kādā līmenī jābūt svešvalodas zināšanām?
• Kādi ir darba nosacījumi attiecīgajā ārvalstī?
• Kā ārvalstī tiek noformēti dokumenti – darba līgums, nodokļu
karte u.c.?
• Kāda ir reģistrācijas kārtība, ierodoties ārvalstīs – uzturēšanās
reģistrācija/atļauja, iedzīvotāju reģistrs u.c.?
• Kā un kur labāk meklēt dzīvesvietu?
• Kādi ir dzīves un darba apstākļi ārvalstī?
• Vai iepriekš iegūtā izglītība ārvalstī tiks atzīta?
• Kādas ir sociālās garantijas un nodokļu sistēma ārvalstī?
• Kāda ir izglītības sistēma ārvalstī?
• Kāda ir valsts kultūra, sabiedrības īpatnības?

Meklējot darbu individuāli, NVA iesaka izmantot drošus resursus gan vakanču aplūkošanai, gan citas informācijas iegūšanai, informāciju ieteicams meklēt gan Latvijas, gan ārvalstu oficiālajās valsts institūciju mājas lapās. Savukārt, izvēloties darbā iekārtošanas aģentūru pakalpojumus, svarīgi, lai šim komersantam būtu NVA izsniegta licence. Informācija par komersantiem, kuri NVA ir saņēmuši licences darbā iekārtošanās pakalpojumu sniegšanai, ir atrodama NVA mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=75

NVA uzrauga licencētos komersantus, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus. Savukārt, licencēto komersantu vidū ir gadījumi, kad darba meklētājiem netiek nodrošināts līguma noteikumiem atbilstošs pakalpojums, piemēram, darbs neatbilst darba piedāvājumā minētajam. NVA izvērtē šādus gadījumus un, ja darba meklētāja sūdzība ir pamatota, saskaņā ar MK Noteikumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licenzēšanas un uzraudzības kārtību regulējumu tiek pieņemts lēmums par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu, nosakot komersantam par pienākumu atmaksāt darba meklētājam darbiekārtošanas pakalpojuma ietvaros iemaksāto naudas summu.

2011.gadā NVA saņēmusi 25 klientu sūdzības par licencēto darbiekārtošanas firmu darbību, no tām 10 sūdzības izrādījās nepamatotas. 2011.gadā veicot darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības pārbaudes, tika anulētas 11 licences, savukārt 7 licenču darbība tika apturēta. Ja NVA saņem sūdzības par fiziskām personām un firmām, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus bez attiecīgas licences, informācija tiek pārsūtīta valsts policijai.

Latvijas darba meklētājiem, kuri apsver iespēju strādāt ārvalstīs, ieteicams uzklausīt ekspertu padomus, lai darba piedāvājumu klāstā atšķirtu patiesību no viltus un zinātu, kā pareizi rīkoties, meklējot darbu vai strādājot ārpus Latvijas. NVA un Ārlietu ministrija atgādina:

1. Izvērtējot darba piedāvājumu ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju par darba un dzīves apstākļiem attiecīgajā valstī. Konsultējies ar NVA Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) speciālistiem.
2. Uzzini, kas jāņem vērā, izmantojot privāto firmu piedāvātos darbiekārtošanas pakalpojumus. Plašāka informācija par licencētajiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem atrodama NVA mājaslapā.
3. Uzzini, kur saņemt palīdzību, ja ārvalstīs rodas ārkārtas situācija.

Lai informācija par ceļošanu un nodarbinātības jautājumu problemātiku ārvalstīs būtu iedzīvotājiem pieejamāka, Ārlietu ministrija piedāvā konsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni – 8000 5905 (darba laikā vai, zvanot no ārvalstīm, tālruņa numurs: +371 67 015 905). Tāpat pilnveidots Konsulārais reģistrs, kas nodrošina operatīvāku nepieciešamās palīdzības saņemšanu ārvalstīs.

Tālruņa numurs ārkārtas situācijām +371 26 33 77 11 (diennakts dežūrtālrunis ārkārtas situācijās: nāves gadījumi, smagas saslimšanas, katastrofas u.tml.)

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
info@nva.gov.lv