LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 31. jūlijs
Ruta, Rūta, Sigita, Angelika
Ludza
Mostly clear
22°C
 
A A A

Apstiprināts Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns

SEAP_logo_mazaisiee_logo_supportedby_300LVIF_logo

Ilgtspējīga enerģētikas plānošana Ludzas novada pašvaldībā ir viens no priekšnoteikumiem Ludzas novada ilgtspējīgai attīstībai, tādēļ 2012. gada 20. decembrī Ludzas novada dome parakstīja „Pilsētu mēru paktu”. Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus enerģijas avotus.

Lai īstenotu Pakta ietvaros izvirzīto apņemšanos ir izstrādāts Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013. – 2020. gadam. Plāna mērķis ir apzināt aktuālo situāciju un izstrādāt rīcības, kas sekmēs CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 2010. gadu.

Rīcības plāns sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā iekļauts – politikas plānošanas dokumentu ietvars, novada vispārējais raksturojums, CO2 emisijas, kā arī rīcības plāna izpilde un monitorings, savukārt otro daļu jeb pielikumus veido elektroniskās tabulas, kas apkopo informāciju par bāzes emisiju un 2012. gada enerģijas patēriņa datiem, kā arī plānotājām darbībām atbilstošās darbības jomās.

Ludzas novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2013. – 2020. gadam ir izstrādājis SIA “Vides investīciju fonds”, sadarbojoties ar Ludzas novada pārstāvjiem un piesaistot nozares ekspertus, un 2013. gada 28. decembrī tas tika apstiprināts Ludzas novada domes sēdē (protokols Nr. 26, 35.§)

Plāna izstrāde ir Ilgtspējīgas Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansēta projekta “SEAP PLUS Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” aktivitāte.

Iepazīstieties ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ŠEIT

coloring.cool