LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 05. augusts
Osvalds, Arvils
Ludza
Mostly cloudy
15°C
 
A A A

Apstiprināti jauni ūdens, kanalizācijas tarifi un atkritumu izvešanas maksa Ludzas novada pagastu teritorijās

59836Ludzas novada domes 2014. gada 30. decembra sēdē tika apstiprināta Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecību ūdens bilance un faktiskās izmaksas.

Sēdē noteikts tarifa palielinājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem patērētājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, ne lielāku par 30% no 2012.gada 26.jūlijā domes sēdē apstiprinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa par vienu kubikmetru. Patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vienam iedzīvotājam mēnesī tiek aprēķināta, pamatojoties uz administratīvajā teritorijā noteikto ūdens patēriņa normu un apstiprināto ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu par vienu kubikmetru. Ūdens patēriņa norma, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, vienam iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada Briģu, Cirmas, Istras, Ņukšu, Pureņu, Rundēnu pagastos ir 5 m3, Isnaudas pagasta Martišu ciemā – 8 m3, Kreiču ciemā – 5 m3, Nirzas pagasta Nirzas ciemā – 9 m3, Raipoles ciemā – 5 m3, Pildas pagastā – 6,5 m3.

Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecībuūdens bilances un informācijas par notekūdeņu daudzumu prognoze tarifu aprēķinam

Ūdens bilance

  Ūdens bilances aprēķins m³ gadā Briģu pagasts Cirmas pagasts Isnaudas pagasts Istras pagasts Nirzas pagasts Ņukšu pagasts Pildas pagasts Pureņu pagasts Rundēnu pagasts
1. Iegūtā ūdens daudzums 6514 12285 34500 7220 14000 5988 22161 6836 10224
  tai skaitā                  
1.1. Ūdens patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām 1780 3404 1500 720 3468 1284 8784 2993 720
1.2. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums 4734 8881 33000 6500 10532 4704 13377 3843 9504
1.2.1. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums 3257 8881 22473 6500 9031 4691 11220 1857 8690
1.2.2. Ūdens zudumi 1477   10527   1501 13 2157 1986 814
Informācija par notekūdeņu daudzumu
  Attīrīto notekūdeņu daudzuma aprēķins m3 Brigi Cirma Isnauda Istra Nirza Ņukši Pilda Pureņi Rundēni
2. Kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms 4561 10896 34900 6800 12700 5389 15266 4466 9243
  tai skaitā                  
2.1. Savākto notekūdeņu daudzums 3081 7489 11878 6161 6653 3691 7096 1354 8437
2.2. Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums 1480 3407 23022 639 6047 1698 8170 3112 806

Deputāti apstiprināja jaunus tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās. Šie tarifi ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

Ludzas novada pašvaldības pagastu ūdenssaimniecību tarifi

Posteņi Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/m³ Kanalizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR/m³ Ūdens-apgādes pakalpojuma tarifs EUR/vienam iedzīvotājam mēnesī (bez skaitītāja) Kanalizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR/vienam iedzīvotājam mēnesī (bez skaitītāja) Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/ mēnesī (kūtīs bez skaitītāja) par liellopu Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/ mēnesī (kūtīs bez skaitītāja) par jaunlopu Asenizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR par katru izvešanas reizi
1. Brigu pagasts 0.92 1.13 4.60 5.65 1.96 0.70  
2. Cirmas pagasts 0.64 1.13 3.20 5.65 1.36 0.49  
3. Isnaudas pagasts              
3.1. Martišu ciemā 0.66 1.13 5.28 9.04 1.41 0.50  
3.2. Istalsna, Kreiču ciems 0.66 1.13 3.3 5.65 1.41 0.50  
4. Istras pagasts 0.92 1.05 4.60 5.25 1.96 0.70  
5. Nirzas pagasts              
5.1. Nirzas ciemā 0.82 1.11 7.38 9.99 1.75 0.62  
5.2. Raipoles ciemā 0.82 1.11 4.1 5.55 1.75 0.62  
6. Ņukšu pagsts 0.92 1.13 4.60 5.65 1.96 0.70  
7. Pildas pagasts 0.92 1.13 5.98 7.35 1.96 0.70  
8. Pureņu pagasts 0.92 0.96 4.60 4.80 1.96 0.70  
9. Rundēnu pagasts 0.92 1.13 4.60 5.65 1.96 0.70  
10. Ar brīvkrāniem ārpus ēkas     1.37        
11. Asenizācija             18.50
10. – 11.punktu posteņi attiecināmi Ludzas novada pagastu teritorijās

Ludzas novada pašvaldības pagastu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu varat apskatīt ŠEIT.

Jaunie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2015. gada 1. maiju.

Apstiprināta arī sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa vienam iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās.

Sadzīves atkritumu izvešanas maksa iedzīvotājiem
N.p.k.   Faktiskais daudzums m³ Tarifs par 1m³ Kopējās izmaksas EUR Pakalpojuma saņēmēju skaits Maksa no cilvēka mēnesī EUR bez PVN
1 Briģu pagasts 114.24 10.83 1237.22 89 1.26
2 Cirmas pagasts 278.2 10.83 3012.91 169 1.62
3 Isnaudas pagasts          
  Martišu ciems 149 10.83 1613.67 90 1.63
  Istalsnas ciems 44 10.83 476.52 37 1.17
  Kreiču ciems 16 10.83 173.28 15 1.05
4 Istras pagasts 249 10.83 2696.67 213 1.15
5 Nirzas pagasts          
  Nirzas ciems 88.46 10.83 958.02 74 1.18
  Kušneru ciems 15.54 10.83 168.30 13 1.18
6 Ņukšu pagasts 54 10.83 584.82 75 0.71
7 Pildas pagasts 104.02 10.83 1126.54 121 0.85
8 Pureņu pagasts 82 10.83 888.06 90 0.90
9 Rundēnu pagasts 221.4 10.83 2397.76 150 1.45

Noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm)  un tā stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

coloring.cool