LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Partly cloudy
-1°C
 
A A A

Apstiprināta Ludzas novada pašvaldības autoceļu programma 2011. gadam

Ludzas novada pašvaldības inženierkomunikāciju speciālists A. Isakovičs par darbiem, kas šogad īstenojami: ” Klāt pie ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem jāpabeidz iesākto trotuāra posmu rekonstrukcija Ludzā, arī ielu posmu asfaltēšana Briģos. No lielākajiem projektiem pilsētā jāmin ceļu seguma atjaunošana Ludzā posmā no Baznīcas ielas līdz Tālavijas ielas tiltam, Latgales ielā no Stacijas līdz Krāslavas ielai, arī Baznīcas ielas posmā līdz katoļu Dievnamam (bruģa rekonstrukcija). Lauku atbalsta dienesta projektos tiks rekonstruēti Pureņu un Rundēnu pagasta ceļi un ielas, piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām Isnaudas pagasta Martišos.

Darbietilpīgākais un vērienīgākais būs tranzītceļa P49 rekonstrukcijas projekts – ielas braucamās daļas, pagaismojuma un trotuāru rekonstrukcija Ludzā, Latgales ielas posmā no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai. Šo darbu paredzamais termiņš – 2011.gada aprīlis – novembris, tāpēc autobraucējiem būs jārēķinās ar neērtībām un jāseko izmaiņām kustības organizēšanā.”

Ludzas novada pašvaldības autoceļu programma 2011. gadam

Ieņēmumi Ls 332460 t. sk:

1.1.1. Autoceļu fonda atlikums uz 01.01.2011. Ls 108929

1.1.2. No autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi 2011. gadā Ls 223531

Izdevumi Ls 332460 t. sk.:

1.2.1. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Ls 177035

Ielu un ceļu uzturēšana ziemas periodā Ls 47786

Ielu un ceļu seguma uzturēšana Ls 129249

1.2.2. Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana Ls 10000

1.2.3. Pārējie izdevumi Ls 8467:

1. Traktortehnikas un darba rīku apkalpošana Ls 4000

2. Traktoristu algas Ls 4467

1.2.4. Projektu līdzfinansējums Ls 120558;

1.2.5. Rezerves fonds Ls 16400.