LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 19. oktobris
Drosma, Drosmis, Elīna
Ludza
Mostly sunny
4°C
 
A A A

Apstiprināta lauku grants ceļu pārbūves projekta II kārta

Šomēnes ir apstiprināta projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr.17-01-A00702-000040), kas tiks īstenota ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

II kārtā tiks pārbūvēti divi lauku grants ceļu posmi: Briģi – Brigu stacija 0,91 km garumā un Ludza – Kreiči 2,929 km garumā.

Abos iepriekš minētajos ceļa posmos plānota grants ceļa dubultā virsmas apstrāde, kuras rezultātā tiek radīts melnais segums un novērsta ceļu putēšana, līdz ar to būs nodrošināti komfortablāki dzīves apstākļi gar šiem ceļiem, kā arī ērtāka braukšana.

Līgumi par būvdarbiem šajos ceļu posmos tiks noslēgti šogad. Briģu ceļu būvēs – SIA “Ceļi un Tilti”, ceļu līdz Kreičiem – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU).

Bet darbi tiks uzsākti tikai nākamgad, jo šogad ir par vēlu. Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves projekts tiks īstenots līdz 2018. gada beigām.

Jau informējām, ka 2017. gada 6. jūlijā pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto publisko finansējumu 1 184 876, 64 eiro apmērā. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt grants ceļus 16,623 km garumā. Pārbūvei ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai pagastos. Atbilstoši LAP pasākuma nosacījumiem, 2015. gada oktobrī norisinājās uzņēmēju apspriedes, kurās pārbūvei tika izvirzīti prioritāri nepieciešamie ceļi, un 26.11.2015. Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts prioritāri pārbūvējamo ceļu posmu saraksts.

Projektā paredzēta pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana vai izbūvēšana, apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomainīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana.

Informācija par projekta norisi var saņemt Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā pie projektu vadītājas Ilonas Mekšas 410. kab. vai pa tālruni 65707131.

Ilona Mekša,

projekta vadītāja

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

coloring.cool