LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 05. oktobris
Amālija
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

Aprīlī notiks bezmaksas nūjošanas nodarbības Ludzas novada pagastos

Ludzas novada pašvaldība, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, piedāvā bezmaksas nūjošanas nodarbības. Ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt nūjošanas sporta veidu un apgūt tā pamatprincipus sertificētas instruktores Inetas Miklucānes vadībā.

  • Mērdzenē 01.04.2022. plkst. 17.00 tikšanās pie Tautas nama.
  • Ciblā 03.04.2022. plkst. 13.00 tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā.
  • Pušmucovā 05.04.2022. plkst. 16.00 tikšanās pie Kultūras nama.
  • Blontos 06.04.2022. plkst. 17.00 tikšanās pie Kultūras nama.
  • Malnavā 12.04.2022. plkst. 17.00 tikšanās pie pagasta pārvaldes.
  • Blontos 13.04.2022. plkst. 17.00 tikšanās pie Kultūras nama.
  • Ciblā 24.04.2022. plkst. 13.00 tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā.

Uz nodarbību ciklu aicināts ikviens, kurš vēlas pievērsties veselīgam dzīvesveidam un ieviest savā ikdienā veselības veicinošu kustības soli. Vienas nodarbības ilgums 1 h.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 27822104 (Ineta).

Ja ir savas nūjošanas nūjas, tad tās jāņem līdzi, ja nav, tad visi interesenti tiks nodrošināti ar nūjām, kuras tiks pielāgotas katram individuāli.

Projekts tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Informāciju sagatavoja
projektu vadītāja
Inese Lipska