LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 31. jūlijs
Ruta, Rūta, Sigita, Angelika
Ludza
Mostly clear
20°C
 
A A A

Apmācības 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs rīko pamata apmācības 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai.

uznemejdarbibaSakarā ar to, ka 2013. gada 1. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”, ir mainījusies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators. Līdz šim apmācību procesu veica un apliecības izsniedza Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), bet ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi apmācības veic VAAD sertificēti apmācību vadītāji – starp kuriem ir arī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs. Ja jums ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (ir apgūts augu aizsardzības līdzekļu kurss), tad apmācību programma nav obligāta – var iesniegt tuvākajā VAAD reģionālajā struktūrvienībā iesniegumu un nokārtot eksāmenu bez apmācību kursa noklausīšanās. Savukārt, pretendentiem, kuriem nepieciešams iziet šādas apmācības – uz apmācībām līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4).

Apmācību norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne

Norises laiks:

1. grupa – 30.09.2014., 01.10.2014., 06.10.2014., 07.10.2014., 13.10.2014.; 14.10.2014.;

2. grupa – 02.10.2014., 03.10.2014., 08.10.2014., 09.10.2014.; 15.10.2014.; 16.10.2014.

(Abām grupām jāapgūst 27 stundu ilga apmācību programma – katru dienu apmācības sākas plkst. 09:00, pēdējā apmācību dienā jākārto eksāmens. 07.10.2014. un 09.10.2014. apmācības notiks zs Riekstiņi, Apšova, Baltinavas pag., Baltinavas nov.)

Apmācību programma:

• Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai;

• Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

• Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā;

• Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

• Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs;

• Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi;

• Augu aizsardzības līdzekļu marķējums;

• Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite;

• Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi;

• Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas);

• Karantīnas un nekarantīnas organismi;

• Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes;

• Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes;

• Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums;

• Integrētā augu aizsardzība – profilakse, augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums;

• Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;

• Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks – risks cilvēkiem, risks videi;

• Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;

• Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;

• Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija;

• Rīcība ārkārtas gadījumos.

Pretendentiem, kuriem ir augstākā vai vidējā speciālā (jābūt apgūtam augu aizsardzības priekšmetam) lauksaimnieciskā izglītība, apmācības nav obligātas.

Savukārt, pretendentiem, kuriem nepieciešams iziet šādas apmācības – uz apmācībām līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4). Apmācības ir par maksu.

Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālruni 28311079 vai uz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja tālruni 64625254, vai sava pagasta lauku attīstības konsultantam.

coloring.cool