LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
-1°C
 
A A A

Apkopotas anketas par izglītības kvalitāti mūsu novadā

schoolNoslēdzoties mācību gadam, vecākiem un citiem interesentiem bija iespēja aizpildīt anketu un tādējādi izteikt savu viedokli par izglītības kvalitāti mūsu novada izglītības iestādēs. Vecāku atsaucība šogad bija neliela – tika iesniegtas tikai 37 anketas (36 anketas par novada vispārizglītojošajām skolām un 1 anketa par pirmsskolas izglītības iestādi). Tātad, izvērtējot anketas, par objektīvu ainu runāt nevaram, varam tikai pamanīt un analizēt atsevišķas tendences.

Vispirms par pozitīvo: bērna pašsajūta izglītības iestādē kopumā ir novērtēta pozitīvi (bērna patika 84% un drošība 92% anketu novērtēta ar jā vai drīzāk jā); arī izglītības kvalitāte 92% anketu novērtēta visumā pozitīvi; tāpat 92% gadījumu augstu vērtēta iestādes uzmanība pret veselīgu dzīvesveidu, fiziskām aktivitātēm un vides aizsardzību; pozitīvu vērtējumu guvis arī izglītības iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums (89% anketu tas novērtēts kā pietiekams vai drīzāk pietiekams).

Vairākos jautājumos vecāku vērtējumi krasi atšķīrās: ja vecāku informētība par bērna sekmēm, uzvedību un skolas norisēm 31 anketā tika novērtēta kā laba vai drīzāk laba, tad 6 anketās tā tika vērtēta kā nepietiekama; arī skolotāju taisnīgums attieksmē pret bērnu 14 anketās vērtēts pozitīvi un 16 anketās drīzāk pozitīvi, bet 5 anketās negatīvi. Pretrunīgi vērtēta arī bērnu un vecāku iespēja runāt ar skolotājiem un skolas vadību par problēmām – 20 anketās tā vērtēta pozitīvi, 8 drīzāk pozitīvi, bet 8 negatīvi. Arī skolēnu patriotiskā un tikumiskā audzināšana 30 gadījumos vērtēta visumā pozitīvi, 4 negatīvi, bet 3 vecāki ir atzinuši, ka viņiem nav informācijas par šo jautājumu.

Runājot par vecāku informētību kopumā, anketas uzrāda to, ka atsevišķi vecāki nezina ne vien to, vai skolai ir labs tehniskais nodrošinājums un pietiekama patriotiskā audzināšana, bet arī to, vai bērns skolā jūtas droši, vai skolotāji pret viņu izturas taisnīgi, un nav informēti pat par to, vai bērnam skolā patīk. Skumji, vai ne? Mēs taču visi gribētu dzīvot vidē, kur jūtamies saprasti un uzklausīti. Attiecībā uz bērniem tas nav vien skolas, bet arī ģimenes uzdevums.

Noslēgumā gribētu mudināt vecākus novada izglītības kvalitātes izvērtēšanā piedalīties aktīvāk – godīgi un atklāti paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus, norādīt gan pozitīvo, gan negatīvo. Anketu rezultāti tiek rūpīgi vērtēti un pārrunāti gan ar novada domes vadību, gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, meklējot labākos risinājumus pamanītajām problēmām. Čehiem ir teiciens: “Pietiek ar to, ka pateiksi.” Neko nevar ietekmēt tikai tas, kurš savas domas un ieteikumus noklusē.

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vārdā

metodiķe Marika Čerņavska

coloring.cool