LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Aizlūdzam par Ludzu un tās ļaudīm

Ir sākusies svētku nedēļa – Ludzas pilsēta svin 840 gadu jubileju.

Svētku nedēļu Ludza iesāka ar dievkalpojumu katoļu baznīcā. Tā bija īpaša svētā mise, ko celebrēja Viņa Ekselence Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, koncelebrēja  Pildas draudzes prāvests Ringolds Klimans un Raipoles draudzes prāvests Arturs Mozga. Svētkos piedalījās arī Ludzas katoļu draudzes prāvests Jānis Kolns un prāvests Juris Zarāns.

Dievkalpojumā piedalījās Ludzas novada pašvaldības domes vadība – priekšsēdētājs un viņa vietnieki, izpilddirektors, kā arī liela daļa no deputātiem.

Dievkalpojums noslēdzās ar garīgās mūzikas koncertu, ko sniedza vieskolektīvi no Rēzeknes: sieviešu koris “Medicus” un vokālās studijas “Skonai” grupa.

Dievkalpojums bija veltīts ne vien Ludzas 840. jubilejai, bet arī katoļu Baznīcā svarīgiem notikumiem: Kunga pārveidošanās svētkiem un Iestiprināšanas sakramenta dalīšanai. Šajā dienā katoļu Baznīcā tiek svinēti Kunga pārveidošanās svētki, kad pieminam, kā Tabora kalnā Dievs trim apustuļiem atklāja Jēzu Kristu kā savu mīļoto dēlu, Debesu godības apmirdzētu. Iestiprināšanas sakramentu no Viņa Ekselences bīskapa Buļa rokām saņēma vairāki desmiti bērnu un jauniešu no dažādām draudzēm.

VE Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapa Buļa uzruna

Uzrunājot dievkalpojuma dalībniekus, VE Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pateicās visiem, kas ieradušies baznīcā, lai lūgtu svētību Ludzai un svinētu Kristus pārveidošanās svētkus. Viņš uzsvēra, ka tā ir iespēja dziļāk izprast Jēzus pārveidošanās un arī mūsu pārveidošanās nozīmi. Arī mums, cilvēkiem, jāpārveidojas – pakāpeniski izkopjot garīgo dzīvi. Par to mūs Debesu Tēvs atalgos Mūžīgajā dzīvē, kur varēsim skatīt Jēzu Kristu tādu, kādu to Tabora kalnā apbrīnoja Viņa izredzētie mācekļi.

VE Rēzeknes Aglonas diecēzes Jānis Bulis uzsvēra: “Ļoti aicinu – neizvairieties tikties ar Jēzu baznīcā! Sakārtojiet dienas kārtību tā, lai svētdienās kopā ar bērniem apmeklētu Sv. Misi un saņemtu stiprinājumu ikdienas gaitām! Jēzus Tabora kalnā pārveidojās, lai stiprinātu apustuļus ticībā, lai viņi ticētu Jēzus dievišķībai nākamajos notikumos Golgātas ceļā un nāvē pie krusta. Ir svarīgi, lai bērni nezaudētu ticību Jēzum, lai viņi nepamestu baznīcu. Ir sabiedrībā strāvojumi, kas saka – var citādi dzīvot, bez Dieva. Jā, var. Bet kā tad ar dvēseles atpestīšanu? Smagos pārbaudījumos iztur cilvēki, kas stipri ticībā. Tāpēc sevi jāstiprina ar lūgšanām un sakramentiem.

Dievs zina mūs visus, Viņš mīļo mūs tādus, kādi esam, un pasaka priekšā, kādi varam būt. Tikšanās ar Jēzu mums nepieciešama! Arī pēc šiem svētkiem atgriezīsimies ikdienā, tomēr atgriezīsimies pārveidoti pēc tikšanās ar Jēzu un spējīgāki kalpot tautai. Novēlu tikšanās pieredzi ar Jēzu jums visiem!”

6. augusts bija mēneša pirmā svētdiena, kad tiek godināta Jēzus Sirds ar īpašām lūgšanām – litāniju, Vissv. Sakramenta godināšanu un himnu.

Pēc Svētās Mises Viņa Ekselence Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis svētīja tautu.

Noslēguma pateicības

Ludzas katoļu draudzes pārstāvji un Ludzas novada pašvaldības vadība pateicībā par vizīti pasniedza Viņa Ekselencei bīskapam Bulim ziedus un veltīja sirsnīgas uzrunas un vēlējumus.

Īpašu bīskapa svētību pie altāra saņēma jaunievēlētais Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Viņa Ekselence Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uzdāvināja Edgaram Mekšam rožukroni, lai, būdams praktizējošs katolis, viņš varētu lūgties arī par Ludzas novadu.

Noslēguma uzrunā VE Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Bulis patiecās Ludzas novada katoļu priesteriem, kas piedalījās šajā Svētajā Misē, Ludzas draudzei, iestiprināto bērnu vecākiem un krustvecākiem, korim “Medicus”, kas dziedāja Sv. Misē, un daudziem citiem. Tāpat pateicība par sadarbību tika veltīta iepriekšējai Ludzas novada domes priekšsēdētājai Alīnai Gendelei.

Pēc tradicionālas fotografēšanās pie dievnama patiesu baudījumu varēja gūt koncertā, ko sniedza sieviešu koris “Medicus” un vokālās studijas “Skonai” grupa.

Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Vairāk fotomirkļu no pasākuma – galerijā

 

coloring.cool