LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 03. decembris
Raita, Jogita, Evija
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Lai saulainas un priecīgas Lieldienas! Svinēsim svētkus Ludzas novadā!

priecigas_lieldienasLieldienās šūpoties,

Lieldienās priecāties

Par pirmiem ziediņiem

Par raibām oliņām.

 

 

Aicinām kopīgi svinēt Lieldienas un turpināt pavasara saulgriešu tradīcijas – ieklausīties  padomos un svinēt šos svētkus, lai viss gads būtu svēts, mājās valdītu saticība un pārticība, veselība un laime!

 

Lieldienu pasākumi Ludzas novadā:

 

30. martā plkst.13:00 Istalsnas klubā notiks tradicionālā kopīga Lieldienu olu krāsošana. Visi tiek mīļi gaidīti.

 

31. martā

plkst. 13:00 Rundēnu Tautas namā būs Lieldienu pasākums

no plkst. 13:30 Ludzas Tautas namā ikviens varēs iešūpot Lielo dienu lielajās šūpolēs. Bet plkst. 15:00 visi Ludzas novada iedzīvotāji un viesi mīļi aicināti uz Tautas nama lielo zāli, lai priecētu sirdis dziesmās, ko izpildīs Dainis Skutelis. Biļetes maksā 2 latus, pensionāriem un Tautas nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem – 1 latu. Nāciet ar krāsotu olu groziņu, jo pēc koncerta būs arī dejas!

plkst.16:00 Pildas Tautas namā Lieldienu svētku koncerts „Ko man dosi, Liela diena?”. Plkst. 21:00 – dejas.

 

1. aprīlī

plkst. 12:00 Pureņu pagasta Tautas namā Lieldienu pasākums „Olu kaujas Pureņos”

plkst. 14:00 Isnaudas Tautas namā un Liepu parkā pasākums Jautrās putnu dienas Isnaudā jeb …pat pelikānam jāsmejas – ar humoru un smaidu par mūsu dienu nebūšanām. Pēc tam šūpošanās, olu ripināšana, ugunskurs Liepu parkā (ja labvēlīgi laika apstākļi).


3. aprīlī plkst. 12:00 Ludzas Tautas namā Ludzas pilsētas ģimnāzijas rīkotais Lieldienu koncerts1. – 4. klašu skolēniem un viņu vecākiem

 

Četras dienas – pārdomu un lūgšanu pilnas (pārpublicēts no laikraksta “Ludzas Zeme”)

Klāt Klusā nedēļa, kas vainagosies ar priecīgajiem Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Ir svarīgi, gaidot Lielo dienu, izdzīvot pilnu liturģiju: Lielajā Ceturtdienā pieminēt Kunga pēdējās vakariņas, Lielajā Piektdienā – Kunga ciešanas un nāvi, Lielajā Sestdienā slavēt Pes­tītāju Lieldienu vigilijā, Liel­dienu svētdienas rītā aug­šāmcelšanās dievkalpojumā svinīgā procesijā pagodināt Jēzu Kristu Euharistijā.

 

Lielajā Ceturtdienā mūsu diecēzes priesteri pulcēsies Rēzeknē, kur Jēzus Sirds katedrālē noritēs iespaidīgā sv. Hrizmas svētīšanas Mise (sākums pīkst. 10.00).

Vakarā baznīcās notiek sv. Mise par piemiņu Pēdējam Vaka­rēdienam, kuras laikā Vissv. Sakraments tiek procesijā aiz­nests un novietots īpašā altārī (tumsības vietā), jo Kristus šai vakarā tika nodots. Altāris paliek tukšs un neapsegts, ērģeles un zvani apklusuši līdz pat Liel­dienu vigilijai.

Būs nakts adorācija Ludzas baznīcā — šajā naktī ikvienam, kas vēlas, būs iespējams palikt nomodā un lūgties.

 

Lielajā Piektdienā — Kristus nāves dienā un reizē arī cilvēces grēku izpirkšanas dienā — pēc tradīcijas baznīcās nav sv. Mises, bet ir īpašs Kunga Ciešanu dievkalpojums, kura laikā tiek lasīts Evaņģēlijs par Kristus notiesāšanu. Skan lūgšanas par visiem — ticīgajiem un neticīga­jiem. Pēc šī aizlūguma krustam tiek noņemts pārsegs, ticīgie godina Pestītāju, skūpstot Krustā Sistā kājas.

Lielās Piektdienas vakarā notiks tradicionāls Krustacelš:

Ludzā — 18.00;

Nirzā — 18.00.

Lielajā Piektdienā noteikts stingrs gavēnis.

 

Lielajā Sestdienā – Lieldienu vigilijā tiek svētīta uguns, aizdegta Lieldienu svece, ieskanas zvani un ērģeles, tiek atjaunots Kristības solījums, tiek svētīts ūdens un ēdiens.

Ludzas baznīcā tradicionāli pīkst. 11.00 — Sāpju Mātes stun­da.

Noteikts gavēnis — jāatturas no gaļas ēdieniem.

 

Kunga Augšāmcelšanās svētdienā (parasti agri no rīta) pie Kristus kapa notiek īpašs Rezurekcijas jeb Augšāmcelšanās dievkalpojums ar svinīgu pro­cesiju, kas iet trīs reizes ap baz­nīcu un noslēdzas ar sv. Misi pie galvenā altāra

 

Lieldienu dievkalpojumi

Draudze

28. marts, Lielā Ceturtdiena

29. marts, Lielā Piektdiena

30. marts, Lielā Sestdiena

31. marts, Lieldienu svētdiena

Aizpūre

12.00

Briģi

14.00

8.00

8.00

8.00

Brodaiža

14.00

8.00

Eversmuiža

18.00

17.00

17.00

9.00

Istalsna

12.00

-18.00

Istra

15.00

11.00

17.00

9.00

Kārsava

17.00

15.00

8.00

7.00, 11.00

Lauderi

15.00

10.00

10.00

10.00

Ludza

18.00

15.00

18.00

8.00

Mežvidi

12.00

18.00

Nukši

»

16.00

10.00

16.00

10.00

Pasiene

17.00

12.00

17.00

12.00

Pušmucova

15.00

13.00

19.00

12.00

Raipole

19.00

9.00

20.00

7.00

Rundēni

17.00

13.00

23.00

Ruskulova

15.00

11.00

17.00

.

Salnava

— ■

9.00

Sarkaņi

13.00

12.00

10.00

Stiglova

16.00

15.00

Zilupe

20.00

18.00

21.30

15.00

 

Dievkalpojumi luterāņu baznīcās

Kārsavā – 31. martā pīkst. 17.00.

Ludzā – 1. aprilī pīkst. 10.00.

coloring.cool