LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Aicinām piedalīties Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam sabiedriskajā apspriešanā

Paziņojums par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Ludzas novada pašvaldība 2012.ada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 68 “Par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.
Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 11.jūnija līdz 2012.gada 23.jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads – 2012.gada 9.jūlijā plkts.15.00.
Briģu pagasta pārvaldē, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst.9.00;
Cirmas pagasta pārvaldē, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 11.jūlijā plkst.9.00;
Isnaudas pagasta pārvaldē, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 11.jūlijā plkst. 11.00;
Istras pagasta pārvaldē, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst. 14.00;
Nirzas pagasta pārvaldē, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst. 11.00;
Ņukšu pagasta pārvaldē, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads -2012.gada 11.jūlijā plkst. 14.00;
Pildas pagasta pārvaldē, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 11.jūlijā plkst. 16.00;
Pureņu pagasta pārvaldē, Kivdalova, Pureņu pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 12.jūlijā plkst.13.00;
Rundēnu pagasta pārvaldē, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst. 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmo redakciju var iesniegt Ludzas novada pašvaldībā: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 līdz 23.07.2012.
Ar Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam pirmo redakciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 305.kab. un pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.