LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Aicinām jauniešus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Šā gada 23.februārī Ludzas novada dome ir apstiprinājusi Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kura paredz 2017.gada vasaras brīvlaikā nodarbināt skolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas 2016./2017. mācību gadā ir mācījušies vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs vai tām pielīdzinātās mācību iestādēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ludzas novads.

Jaunieši tiks nodarbināti laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz 31.augustam. Šogad plānots nodarbināt 71 jauniešus. Darba vietas skolēniem nodrošinās reģistrētas juridiskas komercsabiedrības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Ludzas novada teritorijā.

Ludzas novada pašvaldība aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem pieteikties darbam vasaras brīvlaikā, aizpildot veidlapu. Aizpildīto veidlapu lūdzam iesniegt pašvaldībā 312. kabinetā (Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads) no 2017.gada 10.aprīļa  līdz 12.maijam.

Darba devēju piedāvātas brīvas vakances

Darba devēja nosaukums

Nodarbināto skaits, vecums

Piedāvātie darbi

Saimnieciskās darbības veicēja Emīlija Stepuļonoka

6*

15-19 gadi

 

Datu ievades operators, lietvedis

Ludzas novada tūrisma informācijas centrs

2

16-19 gadi

Darbs TIC

Briģu PII

1

15-19 gadi

Telpu un teritorijas uzkopšanas darbi

Cirmas pagasta pārvalde

2

15-19 gadi

Teritorijas labiekārtošanas darbi

Ludzas medicīnas centrs

20

17-19 gadi

Sētnieki, māsas palīgi, reģistratori uzņemšanas nodaļā

Ņukšu pagasta pārvalde

2

16-19 gadi

Darbs ar krājumu sakārtošanu bibliotēkā, darbs ar novadpētniecības materiāliem

Pildas pagasta pārvalde

2

15-19 gadi

Darbs ar krājumu sakārtošanu bibliotēkā, darbs ar novadpētniecības materiāliem,

TN telpu uzkopšana

Istras pagasta pārvalde

2

15-19 gadi

Darbs ar krājumu sakārtošanu bibliotēkā, darbs ar novadpētniecības materiāliem,

TN telpu uzkopšana

Rundēnu pagasta pārvalde

2

15-19 gadi

TN telpu uzkopšana, dekorācijas, teritorijas labiekārtošanas darbi

Pureņu pagasta pārvalde

1

15-19 gadi

Darbs ar krājumu sakārtošanu bibliotēkā, darbs ar novadpētniecības materiāliem

SIA GALA M

2*

18-19 gadi

Oficiants

Ludzas novadpētniecības muzejs

2

18-19 gadi

Teritorijas labiekārtošanas darbi, muzeja palīgtelpu sakārtošana, malkas salikšana

SIA ROV corparts

4*

18-19 gadi

Teritorijas uzkošana, palīgdarbi, dēļu šķirošana

SIA “Ludzas maiznīca”

3*

15-19 gadi

Pavāra palīgs, virtuves strādnieks

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”

12, t.sk. 6*

15-19 gadi

Teritorijas labiekārtošana

Isnaudas pagasta pārvalde

2

15-19 gadi

Teritorijas labiekārtošana

SIA “PEAT EXPORT LLC”

6*

16-19 gadi

Sakņu lasīšana, purva ravēšana (darbs Briģu pagastā)

* jaunieši tiks iesaistīti pasākumā otrajā kārtā, kuru organizē Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādes” (viens Skolēns pēc Pasākuma ar pašvaldības finansējumu drīkst būt nodarbināts pie Darba devēja ne vairāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā vienu mēnesi Pasākuma laika periodā).

Priekšroka pasākumā tiks dota tiem skolēniem, kuri netika nodarbināti Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā 2016.gadā.

coloring.cool