LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Aicinām darbā

Prasības informācijas punkta darbiniekam:
• Izprast valsts, pašvaldības un starptautiskās prioritātes jaunatnes politikā.
• Prast formulēt un analizēt problēmas, kas pastāv darbā ar jaunatni.
• Mācēt atlasīt aktuālu informāciju, kas ir nepieciešama jauniešiem, izmantojot dažādus informācijas avotus, Latvijas un starptautiskās informācijas iespējas.
• Spēt iesaistīties dažādu jauniešu pasākumu, projektu un programmu īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidošanā.
Informācijas punkta darbinieks savā darbā izmantos darba metodes, kas aprakstītas „Vadlīnijas atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”” 4.5. punktā.

Informācijas punkta darbiniekam savas kompetences un darba slodzes iespēju robežās būs jāveic šādi pienākumi:
• Nodrošināt jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas sniegšanu un izplatīšanu jauniešiem pieejamā un saistošā veidā, izmantojot neformālās metodes un ievērojot Informācijas punkta darbības pamatprincipus.
• Kopā ar jauniešiem izveidot informācijas avotu reklāmu un sekot līdzi tās regulārai atjaunošanai un atskaņošanai elektroniskajā reklāmas stendā.
• Nodrošināt dažādu jomu speciālistu (psihologs, karjeras konsultants, sociālais pedagogs, projektu vadītājs u.c.) elektronisko kontaktu pieejamību Informācijas punktā, lai jaunieši neklātienē varētu risināt sev aktuālos jautājumus.
• Nodrošināt dažādu informatīvo aktivitāšu organizēšanu.
• Sadarbībā ar pašvaldību un valsts institūcijām sniegt konsultācijas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.
• Sadarbībā ar Eurodesk informācijas tīkla dalībniekiem citās Eiropas valstīs uzturēt, atjaunot un izplatīt informāciju, izmantojot Eurodesk tīklojuma iespējas.
• Sadarboties ar citiem Eiropas informācijas tīklu pārstāvjiem Latvijā (Europe Direct, EURES, Euroguidance, Eurydice, Europass u.c.).

CV un pieteikuma vēstules sūtīt līdz 2012.gada 6.jūnijam uz e-pastu optitana@inbox.lv vai projekti@ludzaspils.lv vai iesniegt personīgi Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16a, 14.kab.