LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Aicinām darba devējus ar NVA atbalstu apmācīt vajadzīgos speciālistus

esf-nva-es-karogi

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus sagatavot sev nepieciešamos darbiniekus ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu, piedaloties NVA pilotprojektā „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”.

 Praktiskā apmācība tiek organizēta četrās valstī noteiktajās prioritārajās nozarēs: apstrādes rūpniecībā, transportā un loģistikā, tūrismā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās. No bezdarbnieku vidus tiek atlasīti piemērotie kandidāti, kurus darba devējs atbilstoši sava uzņēmuma specifikai un prasībām apmāca un nodarbina. Darba devējs iegūst apmācītu darbinieku, savukārt bezdarbnieks – pieprasītu profesiju un darbu.

 Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var īstenot komersanti, izņemot izglītības un ārstniecības iestādes, pašnodarbinātie, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas. Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi. To organizē, ja darba devējs nodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem. Darba devējam pēc apmācībām ne mazāk kā 6 mēnešus jānodarbina vismaz divi no apmācītajiem bezdarbniekiem.

 Darba devēji Daugavpilī, Liepājā, Madonā un Rīgā jau ir izmantojuši šo iespēju un pieteikuši 185 speciālistu praktisko apmācību, 21 bezdarbnieks jau mācās, apgūstot kravas automobiļa vadītāja, ekspeditora, apdares darbu strādnieka, pārtikas pārstrādes strādnieka un citas profesijas.

 Bezdarbniekus apmāca no jauna izveidotās darba vietās, vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms bezdarbnieka apmācību uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs, iemācot bezdarbnieku patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus, izsniedz apliecinājumu par bezdarbnieka dalību apmācībās.

 NVA darba devējam finansē:

  • apmācības īstenošanu: ne vairāk kā 200 latus ekspertu vai darba vadītāju pakalpojumiem par viena bezdarbnieka apmācību;
  • dotāciju: līdz 800 latiem par katru bezdarbnieku, kuru darba devējs pēc apmācībām 6 mēnešus nodarbinās pilnu darba laiku;
  • līdz 20 latiem par viena bezdarbnieka obligātās veselības pārbaudes veikšanu.

 Nepieciešamības gadījumā NVA apmaksā surdotulka, ergoterapeita  un asistenta pakalpojumus Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

 Pieteikt nepieciešamo darbinieku praktisko apmācību var jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 Kas jādara darba devējam, lai piedalītos pasākumā:

  • Jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa.
  • Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

 Detalizētāka informācija par Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs ir publicēta NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3242&from=0.

 Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs tiek organizēta ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros.

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744

[email protected]

 

coloring.cool