LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Aicina piedalīties Pasaules latgaliešu konferencē

1992. gada 11.-13. augustā Rēzeknē notika 1. pasaules latgaliešu saiets, kas pulcēja visdažādāko jomu speciālistus, lai kopīgi vienotos par atmodas laika norišu stratēģiju un pārvērtībām, kas nepieciešamas Latgales reģiona atdzimšanai. Tapa lēmumi par latgaliešu valodas jautājumu aktualizēšanu, reģiona plašsaziņas līdzekļu un grāmatu izdošanas atbalstu, Rēzeknes Augstskolas izveidošanu. Pasākums izskanēja ar atjaunotā pieminekļa “Vienoti Latvijai” atklāšanu.
2002. gada 11.-13. augustā tika organizēta 2. pasaules latgaliešu konference, kurā tika pieņemts uzsaukums, ko adresēja Latvijas Republikas prezidentei V. Vīķei-Freibergai, LR Ministru prezidentam Andrim Bērziņam. Tajā tika atzinīgi novērtēta Valsts valodas likuma izstrāde, RA dibināšanas fakts, atbalsts Latgales Kultūras centra izdevniecības darbam, taču tika izvirzīti arī neatliekami risināmi uzdevumi: “Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība ir skatāma nesaraujamā saistībā ar novada saimniecisko dzīvi un valsts reģionālo politiku. Laikā, kad lielākā investīciju daļa nonāk Rīgā un tās apkārtnē, izraisot Latvijas lauku izmiršanu un katastrofālu bezdarba pieaugumu, uzskatām par vitāli nepieciešamu valsts atbalsta palielināšanu Latvijas perifērijai, īpaši Latgalei, samazinot nodokļu likmes un sekmējot investīciju piesaisti.” Uzsaukumā tika izteiktas bažas par kārtējo administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā tiktu mainīta Latgales kultūrvēsturiskā robeža. Bažas ir bijušas pamatotas – pēc 2009. gada reformas Varakļāni vairs nav Latgales plānošanas reģiona sastāvā, toties reģionā ietverti vairāki Sēlijas pagasti.
Atskatoties uz izvirzītajiem aktuālākajiem uzdevumiem, var tikai ar nožēlu konstatēt, ka desmit gadu laikā valsts līmenī praktiski NEKAS nav darīts, lai apturētu lauku izmiršanu un bezdarbu.
2012. gada 9.-10. augustā Latgales dienu laikā Rēzeknē notiks 3. pasaules latgaliešu konference, kurā aicināti piedalīties zinātnieki, pašvaldību un valsts organizāciju darbinieki, nevalstisko organizāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, skolotāji, uzņēmēji, lai kopīgi izvērtētu Latvijas neatkarības laika Latgales attīstības tendences un lejupslīdes cēloņus ekonomikā, izglītības, valodas, kultūras politikā un aktīvi iesaistītos topošās Latgales atbalsta programmas realizācijā.
Piesakot tematus konferencei, lūdzam pārdomāt un novērtēt tās aktualitāti konkrētās nozares un Latgales reģiona attīstības kontekstā. Aicinām aktīvi iesaistīties priekšlikumu izstrādē reģiona attīstības politikas mērķtiecīgai, straujai un sistēmiskai kāpināšanai.
Ņemot vērā starpdisciplināro pētījumu pieaugumu un nozīmīgumu arī Latgales reģiona problēmu risinājumā, gaidīsim pieteikumus, kas respektē šo zinātnes attīstības tendenci, kā arī padziļinātus humanitārās (valodas, kultūrvēstures, folkloristikas, literatūrzinātnes), sociālās (reģionālā ekonomika, demogrāfija, uzņēmējdarbība, likumdošana, drošības jautājumi u. c.) un inženierzinātnes (vides, informāciju tehnoloģijas, būvniecība u. c.) pētījumus.
Šajā konferencē pirmo reizi tiks pārstāvēti arī Sibīrijas latgalieši, stāstot par savu izdzīvošanas pieredzi 20. gadsimta garumā.
Konferences darba valodas – latviešu, latgaliešu, angļu, krievu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tulkojumu
Konferencē var piedalīties ar referātu vai stenda referātu

Referāta ilgums – 30 min.: 20 min. – referāts, 10 min. – diskusijām
Stenda referāta prezentācija – 5 min., 30 min. – diskusijas par 3-5 stenda referātiem
Konferences norises vieta – Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Termiņi:
– 2012. gada 1. maijs – konferences pieteikumu pieņemšana
– 2012. gada 1. jūnijs – organizācijas komitejas atbilde par pieteikuma akceptēšanu vai noraidījumu
– 2012. gada 9.-10. augusts – konferences norises laiks
– 2012. gada 1. decembris – rakstu iesniegšanas termiņš konferences materiālu krājumam
– 2013. gads – konferences rakstu krājuma izdošana

Konferences organizēšanas komiteja:
Dr. sc. ing. Edmunds Teirumnieks – RA rektors
Dr. philol. Ilga Šuplinska – RA REGI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja
Dr. sc. ing. Irēna Silineviča – RA profesore
Dr. philol. Lidija Leikuma – LU profesore
Dr. hab. philol. Janīna Kursīte – LU profesore
Dr. hist. Henrihs Soms – DU Latgales pētniecības institūta direktors
Dr. hab. art., Dr. hist. Juris Urtāns – LKA profesors
Dr. oec. Sandra Ežmale – RSEZ pārvaldes vadītāja
Māris Bozovičs – Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors
Veronika Dundure – Latgaliešu valodas, literatūras, kultūrvēstures asociācijas nodibinājuma valdes priekšsēdētāja
Inese Laizāne – Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre

Konferences organizēšanas komitejas goda locekļi:

Jānis Bulis – Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps
Alberts Spoģis – pedagogs, dzejnieks, filozofs
Jānis Streičs – kinorežisors, mākslinieks
Anna Rancāne – dzejniece, žurnāliste
Pēteris Keišs – Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrības priekšsēdētājs
Pieteikuma anketas veidlapas pieejamas RA mājas lapā: http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=register_plk_2012

Pieteikumus konferencei lūdzam sūtīt līdz 2012. gada 1. maijam
konferences koordinatorei Ilgai Šuplinskai ilga.suplinska@ru.lv.
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 90
Rēzekne, LV 4600

Konferences darba grupas vārdā
Ilga Šuplinska