LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Fog
1°C
 
A A A

Septiņu ceļu krustojums

ERAF-logo

Pilsētas laukuma rekonstrukcijaRok-grupas „Laika mašīna” (Машина времени) repertuārā ir dziesma „Septiņu ceļu krustojums”. Ludzas pilsētas attīstības liktenī pašreiz arī ir iesaistītas vairākas ielas un viens laukums, toties pašvaldībai nav jāizvēlas viena iela, bet jāizremontē visas. Cerams, ka pašvaldībai izdosies veiksmīgi īstenot šos vērienīgus darbus, kuru rezultātā tiks sakārtots gan pilsētas vēsturiskais centrs, gan rūpnieciskā zona, un Ludza kļūs pievilcīgāka uzņēmējiem, tūristiem, un protams, tās iedzīvotājiem.

Šī gada 17. jūnijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Saskaņā ar vienošanos VRAA no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta piešķirs 2 342 286,53 LVL Ludzas novada pašvaldībai šādu objektu rekonstrukcijai:

– Rūpniecības iela;

– Liepājas iela posmā no Raiņa ielas līdz tiltiņam;

– 1. Maija iela posmā no Kr.Barona ielas līdz Tirgus ielai un posmā no M.Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai;

– Parku iela posmā no A.Ūpīša ielas līdz Liepājas ielai;

– Ezera šķērsiela;

– Raiņa iela posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai;

– Laukums pie pašvaldības ēkas Raiņa un Stacijas ielu krustojumā.

Raiņa ielas rekonstrukcijaAr būvniecību bieži notiek tā, ka darbi ievelkas, rodas dažādi šķēršļi rekonstrukcijas uzsākšanai – tie var būt gan laika apstākļi, gan juridiskie aspekti. Diemžēl mums arī neizdevās no tām izvairīties. Bet tagad ir noslēgti visi līgumi – gan ar būvniekiem, gan ar būvuzraugiem, gan ar projektēšanas uzņēmumiem. Pašreiz augstākminētajos objektos strādā šādi uzņēmumi: pilnsabiedrība „Saldus ceļinieks – Talce”, pilnsabiedrība „ASFALTBŪVE un ĶEKAVA-PMK”, SIA „Ceļi un Tilti”, SIA „Lemminkainen Latvija”, pilnsabiedrība „Matthai Latvija un Matthai Bauunternehmen”, un SIA „ĶEKAVA-PMK”. Lai darbi tiktu veikti kvalitatīvi un atbilstoši ES un Latvijas normatīviem, pašvaldībai palīdz būvuzraugi no SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”, SIA „Projekts 3” un SIA „BalticLine Globe”. Un protams, ielu rekonstrukcija nebūtu iespējama bez tehniskajiem projektiem, kurus izstrādāja SIA „MKM Engineering”, SIA „Belss”, SIA „REM PRO” un SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

1. Maija ielas rekonstrukcijaOtrdienās būvuzņēmumi organizē darba apspriedes pašvaldībā, kurās tiek ziņots par paveiktiem un plānotiem darbiem, tiek apspriestas    problēmas. Uz sapulcēm, protams, var ierasties arī iedzīvotāji, kurus interesē kāds konkrēts jautājums saistībā ar ielu un laukuma rekonstrukciju. Bet nav obligāti arī gaidīt otrdienu – var griezties pašvaldībā pie šī projekta vadītājas Violas Andruščenko (Raiņa iela 16, 4. stāvs, 410. kabinets, tālrunis: 65707131).

Šeit var izlasīt vairāk par ielu rekonstrukcijas paredzētajiem darbiem

Projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) atbalsta Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.2. pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1 aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas: 2 708 005,24 LVL

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 2 261 046,37 LVL

Valsts budžeta dotācija: 81 240,16 LVL

Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums: 365 718,71 LVL

coloring.cool