LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 30. jūlijs
Valters, Renārs
Ludza
Mostly cloudy
24°C
 
A A A

30.06. 2010. Ludzas novada pedagogu ieguldījums prioritāro mācību priekšmetu projektā

Jau trešo gadu valstī norisinās ESF projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes. Jūnijā prioritāro mācību priekšmetu skolotāji atskaitās par padarīto mācību gada laikā. Daudzi skolotāji veica noteiktu metodisko darbu savā mācību priekšmetā, tai skaitā viņi izstrādāja un novadīja pārbaudes darbus. Lai ieinteresētu 7.-12.klašu skolēnus padziļināti apgūt ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, fiziku un informātiku, lai uzlabotu sasniegumus šajos mācību priekšmetos, lai varētu veiksmīgi piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, skolotāji organizēja tematiskās konsultācijas.

2009./2010.māc.gadā projekta ietvaros daudz paveikuši Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagogi. Ķīmijas skolotājas Dz.Dukštas vadībā 10. un 11.kl. skolēni izstrādāja pētnieciskos darbus ķīmijā par tēmām: ķīmiskās vielas sadzīvē, ekoloģiskās problēmas. Skolotāji V.Zavadska, A.Ratnieks un I.Gorbunova izstrādāja vairākus digitālos mācību materiālus demonstrēšanai vidusskolas klasēs. Bioloģijas skolotāja A.Tutina un ķīmijas skolotāja L.Ikauniece bioloģijas – ķimijas nedēļas ietvaros organizēja spēli “Zini vai mini” 9.kl. skolēniem. Matemātikas skolotāji, intereses veicināšanai par savu priekšmetu, ir noorganizējuši aizraujošus pasākumus: skolotāja I.Barkāne organizēja konkursu matemātikā 8.kl. skolēniem “Pitagors”; skolotāja V.Abricka organizēja un novadīja tematisku pasākumu 7.kl. skolēniem “Matemātikas vieta un nozīme ikdienas dzīvē”, skolotājas J.Čakšes vadībā tika organizēta matemātikas pēcpusdiena “Ceļojums pa matemātikas pasauli”.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājas V.Putāne, V.Abricka un A.Tutina organizēja pieredzes apmaiņas seminārus visiem novada skolotājiem. Interesantus materiālus angļu un vācu valodas veiksmīgai apguvei izstrādāja valodas skolotājas I.Gavarāne un L.Batņa. Veiksmīgi projektā plānotos materiālus izveidoja Nirzas pamatskolas skolotājas I.Vonda un I.Kupreviča.

Šajā mācību gadā projektā iesaistījās Ludzas novada vakara vidusskolas skolotāji: G.Gorbuzova, R.Borisova, I.Baranova, D.Savicka. Daudz radoša darba projekta uzdevumu īstenošanā ieguldīja Ludzas 2.vidusskolas pedagogi. Skolotājas S.Mackanes vadībā 10.kl. skolēni izstrādāja zinātniski – pētniecisko darbu par tēmu “Ludzas 2.vidusskolas labākie matemātiķi un viņu dzīves ceļš”; skolotāja J.Joničenoka organizēja viktorīnu 9.kl. skolēniem “Cilvēka ķermenis skaitļos”; matemātikas skolotājas L.Filimonova un A.Zakirzjanova organizēja skolēniem aizraujošas viktorīnas: “Matemātika – brīnumzeme” un “Aizraujošā matemātika”. Vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Lidija Leitāne ir organizējusi tālākizglītības seminārus vācu valodas pedagogiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.71, , “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanas kārtību” 2010./2011.mācību gads būs pēdējais, kad būs iespēja pieteikties mērķstipendijām. Kārtējā pieteikšanās mērķstipendijām tiks izsludināta šī gada augustā.

coloring.cool