LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

27. 12. 2010. Prioritāro mācību priekšmetu pedagogi strādā radoši

2010./2011. mācību gadā projektā “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) paredzētā finansējuma ietvaros iesaistījušies 9 Ludzas novada izglītības iestāžu pedagogi, 6 Kārsavas novada izglītības iestāžu pedagogi, 2 pedagogi no Ciblas novada izglītības iestādēm un 3 pedagogi no Zilupes novada izglītības iestādēm.

Šajā mācību gadā, pirmkārt, tika atbalstīti pedagogi, kuri māca prioritāros mācību priekšmetus un studē, kā arī pedagogi, kuriem pēc tarifikācijas ir liels prioritāro priekšmetu stundu skaits 7.- 12. klasēs. Patlaban projektā iesaistītie skolotāji ir sagatavojuši pārskatus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2010./2011.gada 1.pusgadā. Lielākā daļa pedagogu strādā apzinīgi, rūpīgi īsteno visus projektā ieplānotos pasākumus un noformē dokumentus atbilstoši izvirzītajām prasībām.

Jau pirmajā mācību pusgadā pedagogi ir veikuši vairākus ieplānotos pasākumus metodiskā darba pilnveidošanai izglītības iestādēs. Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājas Veronika Putāne, Irēna Bule, Lidija Ikauniece un Ineta Gavarāne projekta laikā izstrādājušas pārbaudes darbus 8.,10.,11. un 12. klašu skolēniem. Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Juanna Čakše ir izveidojusi datorprezentāciju par tēmu “Skaitļotāju attīstības vēsture”; Ludzas 2.vidusskolas skolotāja Lilija Fiļimonova ir izstrādājusi datorprezentācijas fizikā par tēmām “Spiediens”, “Savienotie trauki”, “Vienkāršie mehānismi”. Malnavas koledžas pedagoģes projekta ietvaros ir organizējušas vairākus interesantus pasākumus: Ilga Novikova organizēja un vadīja referātu konkursu “Ģeometrija mums apkārt” izglītības programmas “Grāmatvedība” 2.kursa audzēkņiem, Dace Laizāne un Valentīna Gorpiniča organizēja eseju konkursu par tēmu “Images of Latvia”(,,Latvijas simboli”) izglītības programmas “Grāmatvedība” 2.un 3. kursa audzēkņiem.

Projektā radoši darbojas Kārsavas vidusskolas pedagogi. Lai veicinātu izpratni par vienādām iespējām izglītībā un karjerā, skolotājas Antoņinas Nalivaiko vadībā 11.klases skolēni veica kadru sastāva izpēti dažās Kārsavas novada iestādēs; skolotāja Ludmila Urtāne analizēja fizikas zināšanu nozīmi, mācot tematu “Elektromagnētiskie viļņi”; skolotāja Valentīna Tuče organizēja 12.klases skolēniem tikšanos ar psiholoģi Ilonu Žabo.

Pārbaudes darbus mācību priekšmetu mācību metodikas uzlabošanai izveidojuši Zilupes vidusskolas pedagogi: Tamāra Žibenko izstrādāja un novadīja pārbaudes darbu matemātikā par tēmu “Eksponentvienādojumi un nevienādības”; Aīda Meškovska izstrādāja pārbaudes darbu angļu valodā 9.klases skolēniem; Inese Ertmane izstrādāja pārbaudes darbu bioloģijā 11.klasei par tēmu “Šūnu un organismu ķīmiskais sastāvs”. Ciblas novada Ciblas vidusskolas skolotāja Rūta Trukšāne ir izstrādājusi darba lapas bioloģijā 10.klasei par tēmu “Evolūcijas process” un “Dzīvības izcelšanās”.

Pavasarī pārskatus par to, kā pielietotas mācību laikā apgūtās teorētiskās zināšanas sniegs Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājas Ilmāra Kricka, Ingūna Barkāne, Inese Gorbunova un Ciblas vidusskolas skolotāja Renāte Ļebedeva.

Projekta koordinatore

Ludzas novada pašvaldībā Jolanta Strogonova