LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

24. 09. 2010. Noslēgti pieci līgumi par aprīkojuma piegādi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (3.1.3.1.) projekta “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2. vidusskolā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/054) ietvaros Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi piecus līgumus par dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādi. Līgumi noslēgti ar: SIA “GT 19”, SIA “Adrona”, SIA “LaboChema”, kā arī divi līgumi noslēgti ar SIA “Lielvārds”, lai katrā dabaszinātņu kabinetā būtu visi projektā plānotie tehniskie līdzekļi un skola saņemtu mācību procesam nepieciešamās ķīmiskās vielas un preparātus.

Tā kā projekta beigu datums ir 2010.gada 31.oktobris, mēneša laikā Ludzas novada pašvaldībai ir jāīsteno visas projektā paredzētās aktivitātes. Ludzas novada pašvaldība veic pārrunas ar uzņēmējiem, lai laikus tiktu piegādāts dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojums un Ludzas 2.vidusskola to saņemtu jau oktobra mēnesī.