LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

23. 08. 2010. Izglītības iestādes var pieteikties neformālās izglītības programmu īstenošanai mūžizglītības pasākumos

Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāles telpās 2010.gada 25.augustā plkst.10.00 notiks seminārs izglītības iestādēm par “Mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

Mūžizglītības pasākumos ir atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides programmās (no 160 stundām) un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz159 stundām). NVA aicina izglītības iestādes pieteikties neformālās izglītības programmu īstenošanai un iesniegt piedāvājumus aktuālajā iepirkumā NVA Nr.2010/59_ESF. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2010.

Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

  • ir vecumā no 25 gadiem;
  • atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;
  • pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk;
  • pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.

Lai saņemtu karjeras konsultāciju un mūžizglītības kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati persona sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu.

NVA sedz mācību maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi – līdz 250 latiem, savukārt par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz 3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus. Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
  • ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem;
  • ir noteikta invaliditāte;
  • ir atzīta par trūcīgu.

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

Pasākumā “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” līdz 2013.gadam plānots kopumā iesaistīt 20 200 nodarbinātās personas, no tām 2010.g. – 3400.

Informācija izglītības iestādēm par aktuālajiem iepirkumiem un prasības pieteikumu iesniegšanai NVA mājas lapas http://www.nva.gov.lv/ sadaļā “Aktuāli” à “Iepirkumi”.

Apmācību nodaļa

Tālr. 67021790

arvis.ancevskis@nva.gov.lv; andra.dietlava@nva.gov.lv