LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

22. 03. 2011. Skolotāji atvērti jaunām idejām

Kopš projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” sākuma pedagogi tiek rosināti uz diskusijām un aktīvu viedokļu apmaiņu, kas sākotnēji organizējama starp profesionāļiem ar aicinājumu ieinteresēt sabiedrību. Viens no projekta mērķiem ir pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, vairāk zināma kā 3. aktivitāte, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi.

Projekta 1. posmā (2009.g. nov.- 2010. g. febr.) 46 Ludzas novada pedagogi iesaistījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā (3. aktivitātē) un 2 pedagogi tālākizglītības kursos (2. aktivitātē). 2. posmā tika atbalstīti 25 skolotāji, kuri papildināja zināšanas dažāda veida kursos un ieguva tiesības strādāt apvienotajās klasēs, mācīt kādu citu mācību priekšmetu. Mācības tiek saskaņotas ar izglītības iestādes un novada pašvaldības vajadzībām.

Projekta 3. posmā 14 pedagogi uzsāka apmācību tālākizglītības kursos, tos pabeidza un saņēma Sertifikātus, bet 39 skolotāji iesaistījās 3. projekta aktivitātē, attiecīgi iegūstot 2. un 3. kvalifikācijas pakāpi.

Veiksmīgi ir sācies otrais projekta īstenošanas gads. Projekta 4. posmā kopš 2011. gada janvāra ieviesta prasība – pedagoga portfolio (darba mapē) iekļaut labās prakses piemērus. Tā ir iespēja ikvienam pedagogam apzināt un popularizēt savu metodisko darbu, savus sasniegumus.

4. posma ( 2011. g. janvāris – aprīlis) 3. aktivitātē ir iesaistījušies 43 Ludzas novada 9 izglītības iestāžu pedagogi. Aktivitāti šajā posmā izrāda pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Projekta darba grupa šī gada 16. februārī pedagogiem noorganizēja semināru par 3. aktivitātes aktualitātēm, darba mapes noformēšanu, lietvedības normu ievērošanu, pedagogu pašvērtējuma veidošanu, pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē, apmainīties domām.

15 pedagogi saņēmuši atbalstu mācībām laika posmā no šī gada februāra mēneša līdz oktobra mēnesim.

2011. gadā ir uzsvērta pedagogu pozitīvās pieredzes popularizēšana un inovācijas, radošuma aktualizēšana. “Tādējādi projekta īstenošana apliecina, ka mums ir 21. gadsimta idejām atvērti skolotāji”- Evija Papule (projekta vadītāja).

Pieteikšanās projekta nākamajam – 5. posmam tiks izsludināta šī gada augustā pašvaldības mājaslapā www.ludza.lv

Veiksmi, panākumus, radošus meklējumus ikdienas darbā! Lai priecē savi, kolēģu un skolēnu sasniegumi!

Projekta koordinatore Ludzas novada pašvaldībā S.Gutāne