LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2013. „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”, tiek izsludināta Ludzas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās darbībai Ludzas novada 13 iecirkņu komisijās:

Iecirknis Nr. 625

Ludzas tautas nams

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 626

Ludzas tautas nams

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 627

Ludzas kinoteātris

Skolas iela 26, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 632

Briģu tautas nams

Pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 635

Cirmas pagasta pārvalde

Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5737

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 637

Isnaudas pagasta pārvalde

Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 638

Istalsnas bibliotēka

Dzelmes, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 639

Istras tautas nams

Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 644

Nirzas pagasta pārvalde

Stādi, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 645

Ņukšu tautas nams

Nākotne, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 647

Pildas tautas nams

Ilutas, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 648

Pureņu pagasta pārvalde

Kalmes, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Iecirknis Nr. 650

Rundēnu tautas nams

Bērnudārzs, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739

Pieteicamo kandidātu skaits – 7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijās ir:

1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrēto partiju apvienībām,

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem,

3) Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā), pie sekretāres 312. kabinetā (3. stāvā) līdz 2017. gada 11. aprīlim plkst. 1700.

Uzziņas pa tālruni: 26351792 – Diāna Golubeva, Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vai tālr. 65726900 – Gaļina Geceviča, Ludzas novada vēlēšanu komisijas sekretāre.

coloring.cool