LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

2011. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Invaliditātes likums

2011. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Invaliditātes likums, līdz ar to radās nepieciešamība pieņemt virkni jaunu noteikumu. Ministru kabineta noteikumui Nr.1699 “Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību” tika izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 5.panta trešo daļu. Tie nosaka invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, kā arī tā izsniegšanas un uzskaites kārtību.

Invalīda apliecība ir invaliditāti apliecinošs dokuments. Apliecību izsniedz bez maksas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEAK) dienā, kad pieņemts lēmums par invaliditātes noteikšanu, vai arī to nosūta ierakstītā pasta sūtījumā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Atkārtoti invalīda apliecību izsniedz, ja tā nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta vai mainījušies personas dati, kā arī tad, ja tai ir beidzies derīguma termiņš. Lai saņemtu invalīda apliecību atkārtoti, persona vai tās likumiskais pārstāvis jebkurā komisijas struktūrvienībā iesniedz fotogrāfiju un iesniegumu ar lūgumu izsniegt apliecību. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • faktiskā dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses);
  • tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

Lai atkārtoti saņemtu invalīda apliecību saistībā ar personas datu maiņu, derīguma termiņa izbeigšanos vai apliecības sabojāšanu, iesniegumam pievieno arī iepriekš izsniegto invalīda apliecību, iesniegumā papildus pamatojot atkārtotas apliecības izsniegšanas nepieciešamību.

Personai, kurai invaliditāte noteikta uz laiku, invalīda apliecības derīguma termiņš ir datums, līdz kuram personai noteikta invaliditāte. Personai, kurai invaliditāte noteikta bez atkārtota ekspertīzes termiņa (uz mūžu), izsniegtās apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu. Invalīda apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz apliecībās norādītā derīguma termiņa beigām.