LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

19. 01. 2010. Zaļās investīcijas uzlabos dzīves vides kvalitāti

Bezgala daudz gan gleznota, gan vārdos aprakstīta ir Latgales, tāpat kā mūsu kaimiņu Lietuvas Aukštaitijas reģiona daba ar tās unikālajām ainavām, kuras saista un pievelk gan vietējos, gan ārzemju tūristus, veldzē un uztur pašus ar saviem vēl samērā tīrajiem ūdeņiem un nesaindēto zemi, spirgto gaisu un bioloģisko daudzveidību. Bet, vai tas tā būs mūžīgi? Vai pratīsim šo bagātību saglabāt saviem mazmazbērniem? Dabā nekas, ne mirkli nestāv uz vietas, daba ir pastāvīgā mainībā, jautājums tikai – kādā virzienā notiek izmaiņas?

Sakarā ar civilizācijas un urbanizācijas procesu attīstību, rodas arvien lielākas slodzes dabas sistēmām jeb ekosistēmām un tajās notiek neatgriezeniskas izmaiņas: izzūdot daudzām sugām, samazinās bioloģiskā daudzveidība, notiek klimata izmaiņas, kas rezultātā ietekmē pašu cilvēku. Dabiska un tīra vide ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ne tikai mūsu pašu dzīves labsajūtai, bet arī ģenētiskā mantojuma kvalitātei, tātad, nākamo paaudžu dzīves kvalitātei.

Šajā gadā Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs uzsāk Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 līdzfinansēto projektu “Zaļās investīcijas”, kura aktivitātes paredz, zaļi investējot, veidot pievilcīgu un ilgtspējīgu apkārtējo dzīves vidi 8 Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas pierobežas pašvaldībās.

Projekts tiks īstenots Ludzas un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, Aglonas un Krāslavas novados (LV), Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT), kā rezultātā tiks sakopti un vizuāli uzlaboti 11 dabas objekti. Tiks sakārtoti daudzi rekreācijas objekti – pludmales, ainaviskie dīķi, parki un skvēri, kas nodrošinās pilnvērtīgāku atpūtu, estētisku baudījumu un pozitīvu emociju iegūšanu. Paredzēts izveidot Eiroreģiona “Ezeru zeme” draudzības skvēru, kā arī, izmantojot ainavu arhitekta profesionālos ieteikumus, veikt daudzu esošo parku un skvēru rekonstrukciju un labiekārtošanu, novācot mazvērtīgo krūmu apaugumu vēsturiski svarīgos un atpūtas objektus, aizvietojot tos ar vērtīgām un dekoratīvām koku, krūmu un daudzgadīgo stādījumu sugām un padarot šos objektus pievilcīgākus atpūtai.

Projekta aktivitātes akcentēs mērķa teritorijā dzīvojošo jauniešu iesaistīšanu vides sakopšanas un citās kampaņās, tādējādi tiks veikta jauniešu ekoloģiska izglītošana, izpratnes un apziņas līmeņa celšana par cilvēka un vides savstarpējām attiecībām, kas jāsāk veidot jau bērnībā.

Projekta īstenošana veicinās iedzīvotāju izpratni par ilgtspējīgu dzīves vides veidošanu, īpaši, dabas resursu saudzīgu izmantošanu. “Zaļās filozofijas” apgūšana ļaus saprast, vai cilvēki ir pareizi izmantojuši ilglaika resursus, vai gluži otrādi, tos izlaupījuši. Ja pašreizējā paaudze saglabās pirmatnējo dabu, tad arī nākamajām paaudzēm tā spēs pildīt šīs funkcijas.

Par projekta aktivitātēm Ludzā informācija pa tālruni 65707410 vai e-pastu [email protected] pie Ilonas Leščinskas, projekta koordinatores Ludzas pašvaldībā

Laila Vilmane,

projekta vadītāja

Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs

coloring.cool