LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Clear
7°C
 
A A A

19. 01. 2010. Zaļās investīcijas – Ludzai

Foto: Laila Vilmane, projekta vadītāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja J. Kušča un Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs paraksta projekta īstenošanas līgumu

14.janvārī Ludzā notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLII – 100 “Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas – Lietuvas austrumu pierobežas reģionos”/”Green Investments” projekta Vadības komitejas sēde, kuras laikā projektā iesaistīto partneru – pilsētu un novadu priekšsēdētāji – 5 pārstāvji no Latvijas un 4 pārstāvji no Lietuvas parakstīja projekta īstenošanas līgumu.
Projekta virsmērķis ir veidot pievilcīgu un kulturālu dzīves vidi Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās, stiprinot un attīstot 8 aktīvas un ilgtspējīgas kopienas.

Projekta apakšmērķi ir:

– rsināt 8 Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu kopienu, īpaši 400 jauniešu, dalību apkārtējās vides ainavas veidošanā un sakopšanā, kā arī audzināt inteliģentus un “zaļi” domājošus ES pilsoņus, organizējot 2 vides sakopšanas akcijas un veidojot Ezeru zemes parku.

– veidot kopienu izpratni par ilgtspējīgas dzīves vides veidošanu, īpaši, dabas resursu saudzīgu izmantošanu, organizējot Vides tehnoloģiju un zaļo investīciju forumu, starptautiskas motivācijas apmācības jauniešiem un noslēguma semināru.

Ko Ludza iegūs no šī projekta? Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas pašvaldībā:

– tiks rīkotas 2 vides sakopšanas akcijas. Talkas laikā tiek plānota Pilskalna un Odu kalna nogāžu atbrīvošana no nevēlamiem kokaugu stādījumiem

– Ezeru zemes parka stādīšana

– jauniešu dalība forumā “Vides tehnoloģijas un zaļās investīcijas”,
– motivācijas mācības jauniešiem.

Projekta rezultāti:

– nogāzes tiks atbrīvotas no nevērtīgiem kokaugu sējeņiem, kuri bojā pilsdrupu mūrus un nomāc blakus augošos kokus;

– tiks panākts būtisks ainavas uzlabojums un atvieglota objektu turpmākā uzturēšana;

– tiks saglabāti valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģiskie pieminekļi.
Projekts sekmēs ilgtspējīgu attīstību, pozitīvi ietekmē vidi. Projekta mērķa īstenošanas rezultātā sabiedrībai tiks paaugstināta tūrisma objektu pieejamības kvalitāte, kas nodrošinās apdzīvotās vietas pievilcību, dzīves vides uzlabošanu, veicinot ilgtspējīgu attīstību.

Kopējais projekta budžets 14 989.00 EUR (10 534.33 LVL), pašvaldības finansējums – 2 248.35 EUR (1580.15 LVL)
Projektā iesaistītie partneri:

Vadošais partneris (LP):

Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs

Projekta partneri Latvijā (5):

PP2 – Ludzas novada pašvaldība,
PP3 – Rēzeknes pilsētas dome,
PP4 – Rēzeknes novada pašvaldība,
PP5 – Aglonas novada pašvaldība,
PP6 – Krāslavas novada dome.

Projekta partneri Lietuvā (4):
PP7 – Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs,
PP8 – Utenas rajona pašvaldība,
PP9 – Anīkšču rajona pašvaldība,
PP10 – Kupišķu rajona pašvaldība.

coloring.cool