LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Partly sunny
19°C
 
A A A

14. februārī notiks nekustamā īpašuma izsole

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

  • Nekustamo īpašumu Tālavijas ielā 30 – 2, Ludzā, Ludzas novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 35,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3508/7831 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040631001; 68010040631002; 68010040631003 un zemes domājamās daļas 3508/7831 ar kadastra apzīmējumu 68010040631. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1403,94 EUR, nodrošinājuma nauda – 140,39 EUR. Izsoles norises laiks: 14.02.2018. plkst. 10:00;
  • Nekustamo īpašumu “Dainas-14”, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68869000026, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 59,6 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 576/11769 no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 68860010569) un palīgēkām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 512,91 EUR, nodrošinājuma nauda – 51,29 EUR. Izsoles norises laiks: 14.02.2018. plkst. 11:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2018.gada 14.februārim plkst. 9.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

Publicēts 11.01.2018.

coloring.cool