LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

12. decembrī notiks nekustamo īpašumu izsole

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

  • “Piekūns”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68580020690, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) 0,4522 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0641; nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 187,51 EUR; nodrošinājuma nauda – 118,75 EUR; izsoles norises laiks: 12.12.2017. plkst. 10.00;
  • Odu iela 18B, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010050031, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) 375 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050065; nekustamā īpašuma nosacītā cena – 979 EUR; nodrošinājuma nauda – 97,90 EUR; izsoles norises laiks: 12.12.2017. plkst. 11.00;
  • Tālavijas iela 30 – 2, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 35,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3508/7831 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040631001; 68010040631002; 68010040631003 un zemes domājamās daļas 3508/7831 ar kadastra apzīmējumu 68010040631; nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1754,93 EUR; nodrošinājuma nauda – 175,49 EUR; izsoles norises laiks: 12.12.2017. plkst. 13.00;
  • “Dainas” – 14, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68869000026, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 59,6 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 576/11769 no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 68860010569) un palīgēkām; nekustamā īpašuma nosacītā cena – 641,14 EUR; nodrošinājuma nauda – 64,11 EUR; izsoles norises laiks: 12.12.2017. plkst. 14.00;
  • Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) 491 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0231; nekustamā īpašuma nosacītā cena – 772,27 EUR; nodrošinājuma nauda – 77,23 EUR; izsoles norises laiks: 12.12.2017. plkst. 15.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017. gada 12. decembrim plkst. 9.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool