LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Nirzas pamatskola tiks reorganizēta

Trešdien, 28. martā, Ludzas novada dome pieņēma lēmumu reorganizēt Ludzas novada Nirzas pamatskolu ar 2018.gada 31.augustu, apvienojot ar Pildas pamatskolu.

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne informē:

Nirzas pamatskola 2017./2018. mācību gadā īsteno pamatizglītības programmu, kur 1.-9. klasēs mācās 35 skolēni. Šajā mācību gadā nav skolēnu 2. un 4. klasēs, 1. klasē – 1 skolēns.. Skolēnu skaits ir nepietiekams, lai nokomplektētu klases un organizētu kvalitatīvu mācīšanu un mācīšanos nākošajos mācību gados.

2017.gada 7.novembrī novada domes un pašvaldības vadība Nirzas pamatskolā noorganizēja tikšanos ar skolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēnu vecākiem un aizbildņiem, sabiedrības  pārstāvjiem par Nirzas pamatskolas situāciju un skolas iespējamo reorganizāciju, apvienojot ar Pildas pamatskolu 2018. gada vasarā,  kā arī izglītības aktualitātēm novadā, izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, Ludzas novada Izglītības stratēģijas 2016.–2022. gadam un Ludzas novada izglītības iestāžu optimizācijas plānu 2016.– 2022. gadam īstenošanu.

Nirzas pamatskolas pedagogu darba slodzes ir nelielas, 7 pedagogi ir pamatdarbā, 4 pedagogi – amatu savienotāji, brauc no citām skolām. Darbs skolā organizēts apvienotajās klasēs: 1.-3.kl., 5.-7.kl., 6.-8.kl. un 9. klase. Šogad pamatskolu beidz 12 skolēni.

2018./2019. mācību gadā skolā plānoto skolēnu skaits 20 vai 21, tajā skaitā 4 skolēni no SIA “Bērnu oāze”, līdz ar to tiktu apvienotas 1., 2., 4. klases – 5 vai 6 skolēni; 6. ar 7.  klasi – 7 skolēni; 8. ar 9. klasi – 8 skolēni.

Nirzas pamatskolas skolēni piedalās novada pašvaldības organizētajos pasākumos. Novada mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts pārbaudes darbos izglītojamo sasniegumi ir viduvēji. Skolēniem interešu izglītības iespējas ir minimālas. Ģimeņu finansiālās iespējas ir ierobežotas, pagastā un novadā trūkst darba vietu.

Pedagogi un skolēnu vecāki izprot izveidojušos situāciju.

Ludzas novada domes vadība, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas deputāti kopā ar Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistiem ir izanalizējuši demogrāfisko situāciju Nirzas pagastā, kā arī blakus esošajos pagastos, Nirzas pamatskolas turpmākās pastāvēšanas iespējas un secinājuši, ka bērnu skaits samazinās, skola ir jāorganizē, pamatojoties uz Ludzas novada Izglītības stratēģiju 2016.-2022. gadam un Ludzas novada izglītības iestāžu optimizācijas plānu 2016. -2022. gadam.

Ludzas novada teritorijā ir izstrādāti maršruti, organizēta skolēnu pārvadāšana uz skolām un atpakaļ ar pagastu autobusiem.

Nirzas pamatskolas attālums līdz Pildai – 19 km, līdz Ludzai – 22 km, līdz Zilupei – 13 km. Ludzā šogad ir pabeigta skolu dienesta viesnīcas renovācija un modernizācija ERAF projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” (Nr.8.1.2.0/17/I/003) ietvaros.

Atbilstoši likumdošanas prasībām skolu izvēlēsies skolēnu vecāki, bet pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadājumus un savstarpējo norēķinu apmaksu. Pamatdarbā strādājošie 7 Nirzas pamatskolas pedagogi tiks nodrošināti ar darbu citās novada skolās.

coloring.cool