LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Mostly cloudy
9°C
 
A A A

05. 08. 2009. Parakstīts līgums par finansējumu Jelgavas ielas rekonstrukcijas projekta realizācijai

2009.gada 24.jūlijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Līdz šim Jelgavas ielas posms no Dagdas ielas līdz Stacijas ielai tika raksturots kā neatbilstošs satiksmes drošības prasībām. Iela netiek apgaismota, neorganizēti un pilnībā neaprīkoti krustojumi. Gājēju un velosipēdistu pārvietošanās notiek pa ielas braucamo daļu. Esošais ielas grants segums sarežģī tās uzturēšanu un ekspluatāciju. Pavasara un rudens periodā novērojama seguma pārmitrināšanās, vasarā putekļi rada diskomfortu ielai pakļautās teritorijas iedzīvotājiem. Sāngrāvji vietām aizsērējuši, daļēji bojātas caurtekas un to galu nostiprinājumi.

Lai risinātu esošo situāciju, 2008. gada aprīlī atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām tika izstrādāts būvprojekts Jelgavas ielas rekonstrukcijai, kā arī sagatavots un iesniegts projekta “Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā” iesniegums Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.3.1.apakšaktivitātē “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”.

Darbs pie projekta realizācijas tika uzsākts jau 2008.gada nogalē. 2009.gada 31.martā LR Satiksmes ministrijā minētais projekts tika apstiprināts un, sākoties būvniecības sezonai, darbi tika turpināti.

Projekta ietvaros tiks rekonstruēta Jelgavas iela posmā no Dagdas ielas līdz Stacijas ielai – izbūvēta brauktuve, ierīkots gājēju celiņš, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un ierīkots apgaismojums, kā arī uzstādītas jaunas ceļa zīmes.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 360 937,06, no tām: ERAF līdzfinansējums LVL 299 189,98, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām LVL 26 399,11 un pašvaldības budžeta finansējums LVL 35 347,97.

coloring.cool