LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 26. septembris
Kurts, Knuts, Gundars
Ludza
Sunny
10°C
 
A A A

Pirmsskolas izglītība

Lielāko daļu no tā, kas man patiešām jāzina par to, kā man jādzīvo, kas man jādara un kādam man jābūt, es iemācījos bērnudārzā. Gudrība nemājoja vidusskolas zināšanu kalna virsotnē, bet gan bērnudārzā smilšu kastē.

/Roberts Falgems/


Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāni 2021./2022. mācību gadam

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada septembrī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada augustā

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada jūnijā

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada maijā

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada aprīlī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada martā

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada februārī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2022. gada janvārī


LUDZAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES


Ludzas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Iestādes adrese: P.Miglinīka iela 25, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Vadītāja: Ingrīda Paškeviča
Kontakttālrunis: 65722735
E-pasts: [email protected], [email protected]

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis” nolikums

Informācija par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pašnovērtējuma ziņojums (2019./2020.m.g.)

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pašnovērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g.)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS LUDZAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “RŪĶĪTIS”


Ludzas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

Iestādes adrese: Latgales iela 94, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Vadītāja: Inga Loseviča
Kontakttālrunis: 65722081
E-pasts: [email protected], [email protected]

 

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums (2021)

 Informācija par Ludzas pilsētas pirmsskolas iestādi “Namiņš”

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pašvērtējuma ziņojums (2019. m.g.)

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pašvērtējuma ziņojums (2019./2020. m.g.)

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pašvērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g.)

Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” attīstības plāns

Iestādes darbību raksturojošie principi

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS LUDZAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “NAMIŅŠ”


Ludzas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Iestādes adrese: Latgales iela 156, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Vadītāja: Diāna Golubeva
Kontakttālrunis: 65722734
E-pasts: [email protected], [email protected]

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums Informācija par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pašvērtējuma ziņojums (2018./2019.m.g.) Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pašvērtējuma ziņojums (2019.2020.m.g.)
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pašvērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g.)  

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS LUDZAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “PASACIŅA”


Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
Vadītājas p.i.: Raisa Veikšāne
Kontakttālrunis: 65729587
E-pasts: [email protected]

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Informācija par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādi
Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2019./2020.m.g) Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2020/2021.m.g)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS ISTRAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ


Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
Vadītāja: Valentīna Matjušenoka
Kontakttālrunis: 65729829
E-pasts: [email protected], [email protected]

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums Informācija par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādi
Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2019./2020.m.g.) Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS BRIĢU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ


Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “TAURENĪTIS”

Iestādes adrese: Malnavas iela 5, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Vadītāja: Vaira Šicāne
Kontakttālrunis:  65733169, mob.tel. 27873567
E-pasts: [email protected]

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “TAURENĪTIS” nolikums Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “TAURENĪTIS” pašnovērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS KĀRSAVAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “TAURENĪTIS”.


Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

Iestādes adrese: Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV5750
Vadītāja: Janīna Ņukša
Kontakttālrunis: 28342785
E-pasts: [email protected]

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” nolikums Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” pašvērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS MALNAVAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SIENĀZĪTIS”


Ciblas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Skolas 1, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5706

Vadītāja: Lauma Caune

Kontakttālrunis: 65729214; mob.tel.22047172

E-pasts: [email protected]

Ciblas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums Informācija par Ludzas novada Ciblas pirmsskolas izglītības iestādi

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS CIBLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 


Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Blontu ciems, Blontu pagasts, Ludzas novads.
Vadītāja: Lauma Caune
Kontakttālrunis: 65700895; mob.tel.22047172
E-pasts: [email protected]

Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Informācija par Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādi

Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g)

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS BLONTU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 


Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Domes iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV – 5751
Vadītāja: Irina Agafonova
Kontakttālrunis: 65723100
E-pasts: [email protected]

Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (2020./2021.m.g)

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS ZILUPES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ