LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Pirmsskolas izglītība

Lielāko daļu no tā, kas man patiešām jāzina par to, kā man jādzīvo, kas man jādara un kādam man jābūt, es iemācījos bērnudārzā. Gudrība nemājoja vidusskolas zināšanu kalna virsotnē, bet gan bērnudārzā smilšu kastē.

/Roberts Falgems/


AKTUALITĀTES


LUDZAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKTIVITĀŠU PLĀNI


2021./2022. mācību gads

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2021. gada oktobrī


2019./2020. mācību gads


Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2020. gada oktobrī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2020. gada septembrī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2020. gada martā

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2020. gada februārī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2020. gada janvārī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada decembrī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada novembrī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada oktobrī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada septembrī


2018./2019. mācību gads


Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada janvārī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada februārī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada martā

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada aprīlī

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu plāns 2019. gada maijā


Ludzas novada pašvaldības noteiktās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā


LUDZAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Ludzas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Iestādes adrese: P.Miglinīka iela 25, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Vadītāja Ingrīda Paškeviča
Kontakttālrunis: 65722735
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” NOLIKUMS

Informācija par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pašnovērtējuma ziņojums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS LUDZAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “RŪĶĪTIS”


Ludzas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

Iestādes adrese: Latgales iela 94, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Vadītāja Inga Loseviča
Kontakttālrunis: 65722081
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” NOLIKUMS

Informācija par Ludzas PII “Namiņš”

Ludzas pilsētas 3. PII “Namiņš” pašnovērtējuma ziņojums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS LUDZAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “NAMIŅŠ”


Ludzas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Iestādes adrese: Latgales iela 156, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Vadītāja Diāna Golubeva
Kontakttālrunis: 65722734
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Ludzas PII “Pasaciņa”

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” NOLIKUMS

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 2020. gada pašnovērtējuma ziņojums

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 2019. gada pašnovērtējuma ziņojums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS LUDZAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “PASACIŅA”


Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
Vadītājas p.i. Raisa Veikšāne
Kontakttālrunis: 65729587
E-pasts: [email protected]

Istras pagasta PII

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS ISTRAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ


Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
Vadītāja Valentīna Matjušenoka
Kontakttālrunis: 65729829
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Briģu pagasta PII

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID -19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS BRIĢU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ


Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “TAURENĪTIS”

Iestādes adrese: Malnavas iela 5, Kārsava, Ludzas  nov., LV-5717

Vadītāja Vaira Šicāne
Kontakttālrunis:  65733169, mob.tel. 27873567
E-pasts: [email protected]

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “TAURENĪTIS” NOLIKUMS


Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”

Iestādes adrese: Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas  novads, LV5750

Vadītāja Janīna Ņukša
Kontakttālrunis: 28342785
E-pasts: [email protected]

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sienāzītis’’ NOLIKUMS


Ciblas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Skolas 1, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5706

Vadītājas p.i. Velta Seimuškina 
Kontakttālrunis: 65729214
E-pasts: [email protected]

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS


Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes adrese: Blontu ciems, Blontu pagasts, Ciblas novads.

Vadītāja Lauma Caune
Kontakttālrunis: 65729214
E-pasts: [email protected]

Blontu pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS


Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

Domes iela 2, Zilupe, Ludzas novads, LV – 5751

Vadītāja Irina Agafonova
Kontakttālrunis: 65723100
E-pasts: [email protected]

Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS

coloring.cool