LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

10. Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls „VEZUMS 2020” Ludzā | 29.-30.08.2020 | Foto: Ainārs Spūlis


Pasākuma nodrošināšanai izmantota mobilā skatuve, kas iegādāta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000006 “Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm