LV RU EN

Ceturtdiena, 2022. gada 19. maijs
Sibilla, Teika, Lita
Ludza
Mostly sunny
15°C
 
A A A

Kapusvētki Ludzas novada draudžu kapsētās 2022.gadā


Kapusvētki izveidojusies par tradīciju, kad reizi gadā pulcējas tuvāki un tālāki radi, lai atcerētos un lūgtos par visiem mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem.


Ludzas katoļu draudzes teritorijā

4. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 10.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Cilviču kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Meļašku kapos.

5. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Vērņuun Lauču kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Vērņu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Lauču kapos.

11. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 8.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Eipļu kapos,
  plkst. 13.00 kapusvētki Zapānu kapos,
  plkst. 14.00 kapusvētki Sondaru kapos.

12. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Utičevas kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Ruzīšu kapos.

18. jūnijs (sestdien):

 • Plkst. 8.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Kaļvu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Bleivu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Seļekovas kapos.

19. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Skradeļu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Franapoles kapos.

25. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 8.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Dzerkaļu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Tutinu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Soidu kapos.

26. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zvirgzdenes kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Meža kapos.

13. augustā (sestdien):

 • Plkst. 10.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Ludzas kapos.

Malnavas, Salnavas un Ruskulovas draudžu teritorijās

28. maijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zeļčovas kapos (Sv. Mise 30. maijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Novosilku kapos (Sv. Mise 28. maijā plkst. 8.00).

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Barkanu kapos (Sv. Mise 4. jūnijā plkst. 8.00).

5. jūnijā (svētdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Naudaskalna kapos (Sv. Mise 5. jūnijā plkst. 11.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Zatišku kapos (Sv. Mise 6. jūnijā plkst. 8.00).

11. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zubku kapos (Sv. Mise 11. jūnijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Rogu kapos (Sv. Mise 13. jūnijā plkst. 8.00).

12. jūnijā (svētdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Bozovas kapos (Sv. Mise 12. jūnijā plkst. 11.00);
 • Plkst. 14.30 kapusvētki Uguļevas kapos (Sv. Mise 14. jūnijā plkst. 8.00).

18. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Dagušovas kapos (Sv.Mise 18. jūnijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Krīveņu kapos (Sv. Mise 20. jūnijā plkst. 8.00).

19. jūnijā (svētdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Grebņevas kapos (Sv. Mise 19. jūnijā plkst. 11.00).

25. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Dzērvines kapos (Sv. Mise 25. jūnijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Kabulovas kapos (Sv. Mise 27. jūnijā plkst. 8.00).

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zobļovas kapos (Sv. Mise 2. jūlijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Kaļvines kapos (Sv. Mise 4. jūlijā plkst. 8.00).

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Salinīku kapos (Sv. Mise 9. jūlijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Skobulinas kapos (Sv. Mise 11. jūlijā plkst. 8.00).

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Silarašu kapos (Sv. Mise 16. jūlijā plkst. 8.00).

23. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Svātiunes kapos (Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Veckārsavas kapos (Sv. Mise 25. jūlijā plkst. 8.00).

24. jūlijā (svētdiena):

 • plkst. 13.00 kapusvētki Kārsavas kapos (Sv. Mise 24. jūlijā plkst. 11.00).

Kārsavas luterāņu draudzē

24. jūlijā (svētdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Kārsavas kapsētas luterāņu daļā.

Zilupes, Pasienes un Briģu draudžu teritorijās

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ziļu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Pečiščies kapos.

11. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ļauzinas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Skripčinas kapos.

18. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zabolocku kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Zilupes kapos (ar Sv. Misi).

23. jūnijā (ceturtdiena):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Terehovas kapos (ar Sv. Misi, Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svinību vigīlija).

25. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Savelinku kapos (ar Sv. Misi);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Šnitniku kapos.

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Šuškovas kapos;
 • Plkst. 14.30 kapusvētki Garanu kapos.

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Duboviku kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Jučevas kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Čivčišu kapos.

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Grivku (Sovānu) kapos (ar Sv. Misi).

23. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Rutku kapos;
 • Plkst. 13.30 kapusvētki Punculu kapos.

6. augustā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Briģu baznīcā;
 • Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 13.00 Mises kapusvētki Briģu kapos.

7. augustā (svētdiena) Pasienē – Draudzes svētki:P

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sv. Dominika godam Pasienes baznīcā;
 • Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 14.00 kapusvētki Pasienes kapos.

Eversmuižas (Ciblas), Pušmucovas un Aizpūres draudžu teritorijās:

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Kurjanovas kapos.

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Vjarumu kapos.

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ražanovas kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Ciblas kapos.

30. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Pušmucovas baznīcā;
 • Pēc Sv. Mises kapusvētki Pušmucovas kapsētā.

27. augustā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Aizpūres baznīcā;
 • Pēc Sv. Mises kapusvētki Aizpūres kapsētā.

Raipoles draudzē

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 Raipoles baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Raipoles kapsētās;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Raipoles vecajos kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Raipoles jaunajos kapos.

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 9.00 Raipoles baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Puncuļu un Horoševas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Puncuļu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Horoševas kapos.

Rundēnu draudzē

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 Rundēnu baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Ševcu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Cegeļņas kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Bubinovas kapos.

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 14.00 Rundēnu baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Rundēnu kapsētā;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Rundēnu kapos.

Istras draudzē

11. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Zabalocku kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Joničku kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Pugaču kapos.

Pildas, Istalsnas un Brodaižas draudžu teritorijā

29. maijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Istalsnas baznīcā;
 • Plkst. 13.30 kapusvētki Vabaļu kapos.

4. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Dzērkaļu kapos,
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Vaišļu kapos,
 • Plkst. 14.30 kapusvētki Šķirpānu kapos.

11. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 Sv. Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki;
 • Plkst. 13.30 kapusvētki Boldiņu kapos.

18. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 Sv. Mise Pildas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Ņukšu kapos.

25. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Gaveiku kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Mazo Kukuļu kapos.

26. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Brodaižas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Sprestišķu kapos.

2. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Špeneru kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Aršulānu kapos.

9. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ivdru kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Apliužņu kapos.

16. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Rindu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Pūdnīku kapos.

23. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Brodaižas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Brodaižas kapos.

24. jūlijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Istalsnas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zambaru kapos.

Mežvidu draudzē

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Sila kapos.

23. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Plēšu kapos.

6. augustā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Lakšinieku kapos.

Stiglovas draudzē

11. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Mežarnieku kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Dziervju kapos.

25. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Pudinovas kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Šalaju kapos.

7. augustā (svētdien) V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes, draudzes svētki:

 • Plkst. 12.00 Sv. Mise Stiglovas baznīcā;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Vecpirogovas kapos.

Sarkaņu draudzē

5. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Ancižu kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Kleperu kapos.

2. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • lkst. 14.00 kapusvētki Bižu kapos.

9.  jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 11.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ceplīšu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Lešku kapos.

16. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 11.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Vasarānu kapos.

17. jūlijā (svētdien) Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki:

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Sarkaņu kapos.
coloring.cool