LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-3°C
 
A A A

Administratīvi teritoriālā reforma

Apstiprināta Reorganizācijas plāna konstatējošā daļa

Ludzas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 4., 8., 23. punktu, 2021. gada 25. februārī tika pieņemts novada domes lēmums “Par Ludzas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 39.§).

Reorganizācijas plāna konstatējošā daļa sastāv no 3 pielikumiem:

1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana;

2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana (I. Būves, II. Dzīvokļa īpašumi, III. Zemes vienības, IV. Kustamie īpašumi);

3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu (I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti, III. Īstermiņa saistības).

Domes lēmumu, kā arī Reorganizācijas plāna konstatējošo daļu, iespējams aplūkot pievienotajos dokumentos.